Disse Generelle brugsvilkår og betingelser gælder for sexo.singles’s medlemmer

BEMÆRK: Ingen personer under 18 år har tilladelse til at besøge hjemmesiden eller benytte sexo.singles (herefter “Webstedet”) tjenesten (herefter “Tjenesten”).

De følgende Generelle Vilkår og Betingelser (herefter “Vilkår”) definerer vilkårene, hvorpå Websted Tjeneste drives af SAOC T/A Tyche Technologies SA CHE-443.630.418., under brandnavnet Dating Factory (herefter "os” “vi” eller “vores" eller “Dating Factory” eller “Dating Factory Netværket”) skal benyttes under. Ved at registrere dig hos Tjenesten anerkender du, at du har læst og accepteret GTC samt Privatlivspolitikken og Cookie-politikken. Disse Vilkår er en integreret del af din kontrakt. Andre vilkår og betingelser accepteres ikke.

En særlig note om mindreårige personer

Personer under 18 år er ikke berettiget til at bruge vores tjenester. Vi beder om, at sådanne ikke sender oplysninger til os. Webstedet er beregnet til samtykkende voksne over 18 år (18) eller personer, der har nået flertalsalderen i deres gældende jurisdiktion, alt efter hvad der er ældre. Personer under flertalsalderen er ikke berettiget til at registrere sig for, bruge og/eller købe de tjenester og/eller produkter, der findes på webstedet, eller til at blive medlem.

1. Tjenesten

1.1 Tjenesten kan kun bruges efter du har registreret dig. Registrering er gratis. Du indgår derved et ikke-betalingspligtigt, kontraktuelt forhold med os, underlagt disse Vilkår.

1.2 Vi tilbyder også mere omfattende services under et abonnement, der er betalingsbaseret, hvis du ønsker at kommunikere med andre medlemmer og bruge servicen fuldt ud. Vi notificerer dig altid behørigt, før du bruger betalingsbaserede services og indikerer hvilke betalinger, det drejer sig om, og det pågældende beløb. Vi vil opkræve din betalingsmetode (for eksempel kreditkort eller andre betalingskort) ved ethvert betalingsbaseret abonnement. Du vælger, hvor længe du vil abonnere på servicen. Du kan bruge de betalingsbaserede services efter betaling af det pågældende beløb. Abonnementsperioden, du betaler for, udvides automatisk med en periode lig den oprindelige periode, medmindre du afbestiller den via dine profil-indstillinger. Når betalingen af abonnementsbeløbet er gået igennem, giver vi dig besked via en betalingsbekræftigelses-email, hvor vi også automatisk forlænger det nævnte abonnement. Vi giver dig besked, hvis priserne på abonnementet stiger, og hvis det er nødvendigt, bede om din bekræftelse for at fortsætte. Du kan bruge de betalingsbaserede services, efter du har betalt det pågældende beløb, og først efter dette beløb er blevet bekræftet overført fra din konto. Endeligt vil du blive opkrævet indenfor fireogtyve (24) timer før næste abonnementsperiode starter. Hvis vi ikke kan opkræve via den betalingsmetode, du har opgivet, vil vi forsøge at opkræve via din betalingsmetode de næste tredive (30) dage efter den første afvisning af din betaling. Hvis vi ikke kan opkræve din betaling via din betalingsmetode, vil du blive nedgraderet til ikke-betalingsbaserede services.
I tilfælde af en mislykket tilbagevendende betaling kan du blive pålagt et administrationsgebyr på op til $ 3.00 (eller tilsvarende i din lokale valuta) for at holde dit abonnement aktivt, indtil det fulde abonnementsgebyr kan behandles.

1.3 Dit medlemskab er kun til dit personlige brug. Du har ikke tilladelse til at give andre tilladelse til at bruge dit medlemskab eller din konto på Webstedet. Det betyder at du ikke har tilladelse til at dele dine adgangsdata med nogen tredjepart eller videregive dine adgangsdata til nogen tredjepart. Vi tilbyder udelukkende Tjenesten til private formål. Ved at registrere dig forpligter du dig til kun at bruge denne Tjeneste til private formål og ikke til nogen form for komercielt brug.

2. Registrering og brug af Tjenesten

2.1 Tjenesten kan kun bruges efter at registrering har fundet sted.

2.2 Ved at registrere dig erklærer du dig enig i disse Vilkår og forsikrer, at du er myndig, d.v.s. mindst 18 år gammel.

2.3 Tjenester, der er tilgængelige via mobilenheder, kan være begrænset afhængigt af tilføjelser og funktioner i din mobilbrowser, og ikke alle funktioner er muligvis tilgængelige.

2.4 Du skal forsikre, at informationerne afgivet under registreringen og senere under køb og betaling, er sandfærdige.

2.5 Vi forbeholder os ret til at blokere din adgang til Tjenesten, hvis du bruger Tjenesten på en måde, som er ulovlig eller overtræder forpligtelserne nævnt i disse Vilkår. Blokering af adgang af de ovennævnte grunde berører dog ikke din forpligtelse til at betale for den købte ydelse. I sådan et tilfælde vil ethvert beløb på op til 250 EUR (to hundrede og halvtreds euro), som allerede er betalt til os, ikke blive refunderet, men tilbageholdt som en bøde. Vi forholder os også udtrykkelig ret til at opkræve en bøde på et fast beløb på op til 250 EUR (to hundrede og halvtreds euro) af dig, hvis du ikke har betalt noget beløb eller et beløb lavere end 250 EUR (to hundrede og halvtreds euro). Dette vil ikke forhindre os i at fremsætte erstatningskrav om eventuelle, større tab, som faktisk er opstået.

3. Vilkår og betingelser for brug

3.1 Webstedets primære formål er at give en voksenunderholdning oplevelse. Tjenesten gør det muligt for medlemmerne at forbinde til hinanden, udveksle billeder, historier, fantasier og kontakte og deltage i samtaler med andre medlemmer, vores repræsentanter og vores automatiserede system.

3.2 Du forstår og accepterer, at der ikke er garanti for, at du vil finde en date, en ledsager eller en aktivitetspartner, eller at du vil møde vores medlemmer personligt. Webstedet giver kun en voksenunderholdning oplevelse til sine medlemmer.

3.3 Du forstår, at du er ansvarlig for alle informationer, du oplyser. Du forsikrer, at alle de informationer, du giver, er sandfærdige og beskriver dig personligt. Du forpligter dig til at afstå fra bevidst at præsentere tredjeparts data som dine egne. Bevidst falske oplysninger eller oplysninger afgivet med bedrageriske intentioner, især oplysning af en tredjeparts bank eller kreditkortinformationer uden tilladelse, vil få retslige konsekvenser.

3.4 Du forpligter dig til at holde de oplysninger, du har givet til os, opdaterede, især dine kontaktoplysninger og betalingsinformationer.

3.5 Du er udelukkende selv ansvarlig for det indhold, du publicerer eller viser på Tjenesten eller overfører til andre medlemmer, og ved at poste indhold på ethvert offentligt område af Tjenesten, giver du os automatisk - samt garanterer at du har retten til at give os - uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, global licens til at anvende sådanne oplysninger og indhold, samt give og tillade licensgivning af dette indhold. Vi forbeholder os ret til at bruge indhold fra profiler, herunder medlems brugernavn, fotos, for at kunne inkludere dem i reklamemateriale. Webstedet har sluttet sig til Dating Factory netværket, hvilket sammenfører ressourcer og medlemmer fra flere hjemmesider for at give dig et større udvalg af medlemmer at kommunikere med. Ethvert indhold, du poster, kan være synligt på andre hjemmesider i netværket.

3.6 Vi verificerer ikke nøjagtigheden eller sandheden af nogen oplysninger offentliggjort af medlemmer. Vi har ret, men ikke pligt, til at undersøge indholdet af profiler, herunder uploadede billeder, for at overholde almindelig lovgivning, samt med disse Vilkår og de regler, der er angivet af os på de relevante websider, om nødvendigt at afvise, ændre eller slette det pågældende indhold. Ved at bruge denne service accepterer du, at eventuelle medlemsprofiler, beskeder og kommunikationer ikke nødvendigvis er ægte, og at tjenesten kun har et underholdningsmæssigt formål. Dette er yderligere beskrevet under sektion 3.17.

3.7 Du forpligter dig ikke til at give nogen oplysninger, som du ikke udtrykkeligt bliver anmodet om at give. I særdeleshed gælder dette navne, fysiske adresser, e-mail-adresser, web-adresser, telefonnumre og faxnumre.

3.8 Du forpligter dig til at behandle andre kunders data (især navne, bolig-adresser, e-mail-adresser, web-adresser, telefonnumre og faxnumre), e-mails og andre former for korrespondance, der anskaffes i forbindelse med din brug af Tjenesten, med fortrolighed; du forpligter dig også til at afstå fra at gøre disse tilgængelige for tredjemand uden samtykke fra deres ophavsmand. Det er også forbudt at videregive data fra ikke-kunder som en del af Tjenesten.

3.9 Du garanterer, at du ikke har nogen kommercielle hensigter og vil afstå fra at bruge de oplysninger betroet dig til kommercielle formål eller formål, der overtræder kontrakten. Du forpligter dig til at sende beskeder til andre kunder uden andet end personlige kommunikationsformål og især ikke med henblik på reklame eller for at tilbyde varer eller tjenesteydelser. Du forpligter dig også til at afstå fra at sende "kædebreve" eller lignende.

3.10 Du må ikke misbruge os og skal navnlig afstå fra at bruge tjenesten med henblik på at

 • distribuere ærekrænkende, stødende eller på anden måde ulovligt materiale (fx, men ikke begrænset til materiale, der krænker tredjeparts personlige rettigheder, såsom fotos af tredjemand);
 • true eller chikanere andre og / eller krænke deres rettigheder;
 • at pantsætte eller kræve penge eller betaling i naturalier.

3.11 Du forpligter dig også til

 • distribuere ærekrænkende, stødende eller på anden måde ulovligt materiale (fx, men ikke begrænset til materiale, der krænker tredjeparts personlige rettigheder, såsom fotos af tredjemand);
 • ikke at uploade nogen data til Tjenesten, som indeholder software eller andet materiale, der er ophavsretligt beskyttet eller beskyttet af andre kommercielle ejendomsrettigheder, medmindre du er ejer af de pågældende rettigheder eller har indhentet det nødvendige samtykke for at bruge softwaren eller materialer fra indehaveren af rettighederne;
 • ikke at bruge Tjenesten på en sådan måde, at tilgængeligheden af Tjenesten for andre kunder er negativt påvirket;
 • ikke at opsnappe e-mails eller gøre noget forsøg på at gøre det.

3.12 Hvis du ikke overholder nogen af de forpligtelser, der er angivet i ovenstående afsnit, kan det medføre, at vi opsiger kontraktforholdet, og at adgangen til Tjenesten øjeblikkeligt blokeres. Eventuelle økonomiske fordringer fra os imod dig, forbliver upåvirket af dette. Desuden forbeholder vi os ret til at føre civil- eller straffesag imod dig.

3.13 Hvis du bruger Tjenesten i forbindelse med forretningsmæssige interesser eller bruger informationer og data, givet til dig i fortrolighed, til kommercielle formål, er du forpligtet til at betale en kontraktuel bøde på 10.000 CHF for hver bevist påstand eller det ved lov højest tilladte beløb, uden præjudice for ethvert krav om erstatning.

3.14 Du påtager dig ansvaret for at holde os skadesfri imod alle sagsanlæg, tab, krav eller erstatningskrav, som opstår under din registrering på - og brug af - Tjenesten. Du skal især holde os skadesløse mod ethvert ansvar og alle forpligtelser, udgifter og krav, der opstår som et resultat af tab på grund af ondsindet sladder, fornærmelse, dårligt ry og brud på andre kunders personlige rettigheder, på grund af ikke at kunne udbyde ydelser til kunder eller på grund af brud på intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder, forårsaget af dig. Derudover skal du holde os skadesløse imod ethvert ansvar og krav, der opstår grundet et brud på disse Vilkår, forårsaget af dig.

3.15 Du forventes at åbne og besvare de beskeder, du modtager, med regelmæssige og passende mellemrum, samt om nødvendigt gemme disse på din egen computer eller et andet lagringsmedium.

3.16 Alle indkommende beskeder til brugere af den gratis tjeneste gemmes i den interne mailbox på sitet i 30 dage. Alle indkommende beskeder til betalende abonnenter gemmes i den interne mailbox på sitet i 3 måneder. A Vi forbeholder os ret til at gennemgå og slette enhver besker, kommentar, billedfil eller hel profil ("indhold"), som i vores eneste dom krænker disse vilkår eller kan være stødende, ulovlig, i fare for at overtræde andre medlemmers rettigheder eller udgøre en sikkerhedsrisiko.

3.17 Vi har ret til at slette din profil fra databasen, hvis du ikke har brugt den gratis Service i mere end seks (6) måneder, også uden at spørge dig til råds eller oplyse dig om det. På den ene side hjælper denne regel med til at beskytte dine data, eftersom vi efter denne periode er tvunget til at formode, at du ikke længere er interesseret i at have dine data gemt hos os; på den anden side hjælper denne regel med til at holde databasen fri for inaktive kunder og er dermed med til at forbedre den service vi tilbyder.

4. SÆRLIGE BETINGELSER FOR EU-KUNDER

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at give nogen grund.

Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra dagen for indgåelsen af ​​kontrakten.

For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os Dating Factory,
Kundeservice,
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Schweiz
Tel.: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com), din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks brev sendt via post eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede standard-fortrydelsesformular eller et hvilket som helst andet skriftligt format, hvoraf din emailadresse, websitets navn og betalingsdatoen fremgår klart. En refusionsanmodning skal indeholde dit fulde navn og din underskrift. Vi vil eventuelt anmode om en gyldig form for ID til yderligere verificering.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt for dig at sende din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Virkninger af udøvelse af fortrydelsesret

Hvis du fortryder denne aftale, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at trække dig fra denne kontrakt. Vi vil foretage en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du brugte til din oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du har taget tjenesten i brug, inden for fortrydelsesfristen, skal du betale et beløb der svare til brugen af servicen, indtil din hendvendelse om tilbagetrækning af kontrakten.


Fortrydelsesformular

(udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at trække dig ud af kontrakten)

— til Support team, Place de la Gare 2, 1950 Sion, Schweiz

— Jeg/Vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) fortryder min/vores (*) salgskontrakt for de følgende varer (*)/levering af de følgende ydelser (*),

— Bestilt d. (*)/modtaget d. (*): __________________________

— Forbruger(e)s navn: __________________________

— Forbruger(e)s adresse: __________________________

— Underskrift af forbruger(e) (kun hvis denne formular sendes på skrift): __________________________

—Dato: __________________________


(*) Det ikke relevante overstreges


Bemærk: For at hjælpe os med at identificere dig og behandle din fortrydelse hurtigt, bedes du meddele os følgende oplysninger sammen med din meddelelse om fortrydelse:
-din email-adresse, som du har tilmeldt dig med samt
-hvilke af vores platforme, du ønsker at fortryde ydelsen hos

5. Opsigelse; forlængelse af kontrakten; Ophør af Tjenesten

5.1 Opsigelse

Angående opsigelse, skal der skelnes klart mellem det gratis kontraktforhold, der kommer i stand ved registreringen, og det betalte kontraktmæssige forhold, der kommer i stand ved køb af en betalt service.

Du har ret til at opsige det gratis kontraktforhold med os til enhver tid uden angivelse af nogen grund.

Vi har ret til at opsige det eksisterende gratis kontraktforhold med dig efter et 14-dages opsigelsesvarsel. Retten til at opsige med en gyldig grund eller til at blokere dig forbliver upåvirket af dette.

Det betalte kontraktlige forhold skal bringes til ophør mindst 14 kalenderdage før den respektive varighed af kontrakten udløber, eller hvis en anden periode blev angivet ved køb af den betalte adgang, inden for den angivne periode. Afslutningen af ​​de betalte kontraktlige tjenesteydelser er kun effektiv, hvis den foregår ved hjælp af en udtrykkelig, skriftlig erklæring. For at hjælpe med at gøre det klart for os - og for at beskytte mod misbrug, skal du altid angive dine registreringsdetaljer som en absolut nødvendighed.

Bemærk: En betalt kontraktlig aftale kan ikke opsiges blot ved at slette profilen. Hvis du har købt en betalt service og sletter din profil, skal det betalte kontraktforhol forblive upåvirket af dette. Hvis der er betalt for en service, som ikke er brugt, og du sletter din profil, nægter du blot at bruge tjenesten. Det betyder, at du ikke vil modtage nogen tilbagebetaling for den allerede foretagne betaling. Som beskrevet ovenfor er en skriftlig opsigelse altid en absolut nødvendighed for opsigelse af et betalt kontraktforhold.

Tredive (30) dage efter din anmoding om opsigelse af denne aftale, slettes din konto og dine oplysninger permanent og vil ikke længere være tilgængelige på vores hjemmeside.

Tredive (30) dage efter modtagelsen af det skriftlige opsigelsesbrev, for opsigelsen af denne aftale, slettes din konto og dine oplysninger permanent og vil ikke længere være tilgængelige på vores hjemmeside.

Venligst send den skriftlige opsigelse via brev eller email til:

Dating Factory Dating Factory
Support team
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Schweiz

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

5.2 Forlængelse af kontrakten

Kontrakten vedrørende en betalt tjeneste forlænges automatisk med en periode specificeret ved købet, forudsat at du ikke opsiger din kontrakt skriftligt mindst 14 kalenderdage før den pågældende kontraktvarighed udløber, eller, hvis en anden periode blev angivet ved købet af den betalte adgang, inden for denne fastsatte frist, ved at give dine fulde registreringsoplysninger.

Reglen kan fraviges i tilfælde af prøvebonnementer, reklamekampagner og lignende. Også i disse tilfælde bliver du informeret om varigheden af ​​prøveabonnementet, muligheden for at sige op og den automatiske forlængelse, der sker i mangel af, at ​denne mulighed udnyttes, i hvert enkelt tilfælde.

Når du køber en betalt service, bliver du efter modtagelsen af ​​ordrebekræftelsen informeret om den relevante varighed, startdato for kontrakten og varigheden af ​​forlængelsen, hvis der ikke sker en opsigelse til tiden. Du vil blive sendt betalingsbekræftelse via e-mail med din betalingsreference. Du skal beholde en kopi af denne information, da det kan være nødvendigt at vise den, hvis du ønsker at annullere din betalingsaftale.

For prøveabonnementer, vil dit abonnement fornys automatisk baseret på den periode, der svarer til det første fulde abonnement aftalt efter prøveabonnementet, og vil fortsætte med at blive fornyet, medmindre det annulleres eller siges op af dig. Abonnementer vil blive faktureret med jævne mellemrum på den samme dag i måneden som den første betaling, medmindre transaktionen ikke lykkes, i hvilket tilfælde det vil blive forsøgt igen på et senere tidspunkt. Abonnementsprisen for tjenesten kan ændres af webstedet på et hvilket som helst tidspunkt (fx som følge af ændringer i moms mv) med virkning fra næste fornyelsesperiode. Vi vil informere dig om den ændrede prisfornyelse og din ekstraordinære ret til opsigelse, hvis du er uenig i den nye pris. Hvis du er utilfreds med ændringer i abonnementspriser, kan du opsige dit medlemskab ved at sende os den underskrevne opsigelsesformular.

Nedsatte abonnementgebyrer for særlige tilbud gælder kun for den oprindelige betaling. Yderligere, tilbagevendende betalinger vil blive opkrævet til de normale, offentliggjorte priser, medmindre udtrykkeligt anført i det nævnte tilbud.

5.3 Ophør af Tjenesten

Vi har ret til at ophøre med at levere de tjenester, der tilbydes, enten helt eller delvist. Vi vil informere dig om det planlagte ophør og dets omfang i god tid, mindst 14 dage før det fulde eller delvise ophør af tjenesterne. Hvis du har betalt for, men ikke helt udtømt en ret til Tjenesten ved ophørstidspunktet, vil du modtage en restitution der ikke er opbrugt, eller en tilsvarende forlængelse af din abonnementsperiode.

6. Oplysninger om data

6.1 Under driften af vores Tjenester, forpligter vi os til at overholde gældende lovbestemmelser vedrørende databeskyttelse og behandling af data.

6.2 Vores indsamling, brug og deling af dine personlige oplysninger er underlagt vores privatlivspolitik. Du accepterer, at du ved at bruge vores Tjenester, samtykker i at indsamle, opbevare, bruge eller dele af dine personlige oplysninger som beskrevet i Privatlivspolitikken, herunder overførsel af dine personlige oplysninger fra dit bopælsland til ethvert andet land, hvori lovgivningen om privatlivets fred kan variere. Endvidere er alle registreringsdata, der er indsendt af dig ved din kontoregistrering, en eksklusiv ejendom for virksomheden. Du sender og autoriserer os hermed til at bruge og genbruge alle registreringsdata og andre personligt identificerbare oplysninger underlagt vores privatlivspolitik. For yderligere privatlivsbetingelser henvises til vores Privatlivspolitikken. Enhver privatlivspolitik anses for at være en integreret del af disse vilkår og betingelser for alle juridiske formål.

6.3 Du anerkender og accepterer, at alt indhold uploadet af dig på Webstedet-Tjenesten er tilgængeligt for alle kunder i Dating Factory databasen. Dette gælder, uanset om andre kunder måtte have registreret sig på tjenester udbudt af Webstedet os eller via andre websites i Dating Factory netværket eller via andre samarbejdspartnere. Ligeledes nyder du også fordel af denne centrale Dating Factory database for de leverede tjenester, der er tilgængelige via forskellige domæner, på grund af den bredere database der er til rådighed for dig.

6.4 Din profil og dens indhold kan være søgbart, og du kan være i stand til at søge efter profiler og profilindhold for medlemmer, der er registreret på andre hjemmesider, der drives af os, for eksempel co-brandede eller private labeled. Din profil og dens indhold kan være søgbart for tredjeparts-søgemaskiner, for eksempel Google, MSN, osv.

6.5 For at forbedre dine chancer for succes, giver webstedet dig en gratis isbryder-beskedfunktion. Den sikrer, at din profil får maksimum opmærksomhed, da dine matches automatisk får en personlig isbryder-besked sendt på dine vegne.

6.6 I forbindelse med annoncevisning på dette websted, og i f.m. din brug af en del af websitet, kan vi eller vores tredjeparts annoncører placere eller genkende en unik cookie i din browser. Cookies er en normal del af internet-operationer og bruges også af webstedet til sikkert at identificere dig, hver gang du logger ind og bruger hjemmesiden, samt til at holde din session aktiv, når du ikke bruger hjemmesiden i noget tid. Alle oplysninger, som vi eller tredjeparter indsamler via cookies og via software, der tracker marketingkampagner, er helt anonyme. Overførsel af personoplysninger fra inden for Schweiz til lande uden et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau er forbudt. Ved at registrere på denne hjemmeside accepterer du at tillade placering af disse cookies. For mere information om de typer cookies vi bruger på de pågældende sites, kan du se vores Cookie-politikken.

7. Brugsrettigheder og copyright

Alle rettigheder til programmer, tjenester, processer, software, teknologi, varemærker, handelsnavne, opfindelser og materialer, der tilhører os, skal udelukkende være vores. Vi er ejer af alle rettigheder til anvendelse af de ovennævnte rettigheder. Brugen af ​​alle programmer og indhold, materialer, brands og firmanavne, der er indeholdt heri er kun tilladt til de formål der er angivet i disse Vilkår. Enhver reproduktion af programmerne, serviceydelser, processer, software, teknologi, varemærker, handelsnavne, opfindelser og materialer, der tilhører os, er ikke tilladt, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af os.

8. Ansvar

8.1 Der kan kun etableres direkte kontakt mellem vores kunder efter gensidig aftale. Vi er derfor ikke ansvarlige i tilfælde af, at en sådan kontakt ikke er etableret i aftalens løbetid. Men vi bestræber os på at skabe kontakt mellem vores kunder ved at tilbyde de teknologiske midler til dette formål.

8.2 Vi er ikke ansvarlige for misbrug af data og informationer, eftersom der, på trods af et udtrykkeligt forbud, er mulighed for, at du kan bruge Tjenesten på forkert eller ulovlig vis. Desuden er vi ikke ansvarlige i tilfælde af, at oplysninger gjort tilgængelige for tredjemand af dig bliver misbrugt af denne tredjepart.

8.3 Vi udsteder ingen garanti for, at tjenesten vil fungere korrekt på alle tidspunkter, d.v.s. være konstant til rådighed uden afbrydelse. I særdeleshed er vi ikke ansvarlige for fejl i teknisk udstyr eller i kvaliteten af ​​adgang til tjenesten på grund af force majeure eller begivenheder uden for vores kontrol (f.eks svigt af kommunikationsnet).

8.4 Vi er ikke ansvarlige for uberettiget opnåelse af dine personlige oplysninger foretaget af tredjemand, fx i form af adgang til databasen af hackere.

8.5 For andre tab, der opstår som følge af andre end de ovenfor nævnte årsager, er vi kun ansvarlige i tilfælde af forsætlig og grov uagtsomhed udvist af vores udøvende organer, medarbejdere og medhjælpere, og dette ansvar skal sættes i forhold til andre årsager, der bidrager til tabet.

8.6 I tilfælde af skader på liv, legeme eller helbred, eller i tilfælde af, at vi har overtrådt væsentlige kontraktlige forpligtelser, er vi også ansvarlige for simpel uagtsomhed. Ansvar i sidstnævnte tilfælde er begrænset til forudsigelige, direkte tab typiske for denne type kontraktforhold. Under alle omstændigheder er vores ansvar for dig begrænset i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, til det samlede beløb af alle gebyrer, du har betalt til os i 6 måneders periode forud for begivenheden, der forårsager vores ansvar.

8.7 Hvis du vil støde på nogen (online eller offline) ved at bruge vores Tjeneste, er vi ikke ansvarlige for nogen skade, som en sådan person måtte påføre dig, da det er eneansvarligt at tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå, at et sådant uheld opstår. Du anerkender, at det er umuligt for os at screene det personlige historie for hvert medlem, der tilmelder dig at bruge tjenesten.

8.8 Ansvar er ellers udelukket.

9. Indsigelser

9.1 Eventuelle indsigelser mod beløb, der opkræves eller faktureres, skal foretages og begrundes skriftligt til Dating Factory inden for seks (6) uger efter den foretagne opkrævning eller fakturamodtagelse. Hvis du ikke rejser begrundet indsigelse inden for denne 6-ugers periode, skal de opkrævede eller fakturerede omkostninger anses som godkendt. For at undgå tvivl, er ikke-brug af tjenesten, hvis tjenesten har været tilgængelig, ikke en berettiget indsigelse.
Hvis en berettiget indsigelse rejses, vil det retfærdiggjorte beløb, der gøres indsigelse mod, blive tilbagebetalt til dig, eller eventuelt vil du blive tilbudt en forlængelse af den betalte service. Denne udvidelse vil være for den periode, som du har rejst berettiget indsigelse for.
Du har også ret til at sætte os en frist på fem arbejdsdage til at udføre rettelser. Hvis årsagen til klagen ikke er løst ved udgangen af ​​denne frist, har du ret til at opsige kontrakten.
Uvæsentlige afbrydelser af tjenesten berettiger ikke i sig selv til en klage. En uvæsentlig afbrydelse for en betalt service opstår, når den periode, hvor du ikke er i stand til at bruge den betalte service, ikke overstiger to på hinanden følgende dage.
Du kan kun ophæve eller hævde en ret til tilbageholdelse på baggrund af dit eget krav mod os, hvis denne påstand er lovligt etableret, ubestridt eller anerkendt.

9.2 Hvis en transaktion lovmæssigt anfægtes af dig, kan kreditten eller betaling til os for denne transaktion betales tilbage (en "Tilbageførsel"), hvis din påstand er berettiget. En tilbageførsel behandles og besluttes af den relevante kortudsteder eller kreditkortsinstitution efter påkrævet verifikation er forelagt, som du indvilliger i bliver foretaget. En liste over almindelige grunde til tilbageførsel inkluderer

 • uautoriserede eller ikke-autoriserede transaktioner
 • du genkender ikke betalingen
 • du blev opkrævet dobbelt eller
 • transaktioner er ikke er afholdt eller behandlet i overensstemmelse med disse betingelser og forhold eller er angiveligt ulovlige eller mistænkelige
 • klager indgivet af dig selv til den kredit- eller finansinstitutionen, du har et kontraktligt forhold til.

9.3 I tilfælde af en tilbageoverførsel eller tilbageførselsgodkendelse, vil vi refundere dig det fulde beløb af det pågældende abonnementsbeløb, der omstrides og er blevet udstedt gyldig til tilbageførsel.

9.4 I overenstemmelse med disse vilkår og betingelser, accepterer du hermed, på vores foranledning, at give rimelig assistance i ethvert forhold vedrørende anfægtede betalingstransaktioner, inklusiv verifikationen af enhver transaktion udført i relation til services, der kontraherer os.

9.5 Du påtager dig hermed ikke at forsøge svigagtigt at kræve tilbageførsel. Vi klarlægger desuden her, at vi forbeholder os rettigheden til at forny dit abonnement eller ikke at gen-acceptere dig som kunde, hvis du har foretaget en eller flere anmodninger om tilbageførsel, som virksomheden vurderer har været svigagtige eller uberettigede.

9.6 I tilfælde af manglende betaling eller manglende betaling forårsaget af dig, forbeholder vi os ret til at hyre et inkassobureau og kræve, at du betaler dine gebyrer. Vi forbeholder os også ret til at opkræve renter for restancer svarende til et beløb baseret på juridiske bestemmelser.

9.7 Vi forbeholder os også ret til at opkræve renter for restancer på et beløb baseret på lovbestemmelser og/eller et beløb på 10% om året.

10. Gældende lov og løsning af tvist

10.1 For at løse en klage vedrørende Tjenesten eller Webstedet, skal du kontakte webstedets kundesupportteam ved hjælp af formularen Kontakt os på webstedet.

10.2 Skulle anvendelse af artikel 10.1 ikke resultere i en mindelig løsning inden for 15 kalenderdage efter indsendelse af klagen, gælder følgende bestemmelser.

10.3 Enhver tvist, kontrovers eller krav, der følger af eller vedrører indgåelse, fortolkning eller opfyldelse af nærværende aftale eller overtrædelsen, opsigelsen eller ugyldigheden heraf, som ikke er afgjort på grundlag af artikel 10.1, afvikles endeligt af voldgift.

10.4 Parterne skal have voldgift udført i overensstemmelse med CEDIRES Procedural Rules (Center for Dispute Resolution) af en tribunal udpeget af en voldgiftsret.

10.5 Voldgiftsdomstolen skal bestå af en voldgiftsmand.

10.6 Voldgiftsstedet skal være London (England), Paris (Frankrig) eller Bruxelles (Belgien). Parterne kan dog indvilge i at arrangere voldgift organiseret andetsteds. Hvis parterne ikke er enige om stedet eller voldgift, er voldgiftsstedet Bruxelles, Belgien. Hvis loven i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, giver dig mulighed for at indlede en procedure i dit hjemland, uanset bestemmelserne i denne GTC, og hvis du vil gøre indsigelse mod voldgift i Bruxelles, så er stedet for voldgift skal være hovedstaden i dit hjemland.

10.7 Voldgiftens sprog skal være sproget i den foreliggende aftale, dvs. engelsk. Parterne kan aftale at anvende et andet sprog under mundtlige høringer (og / eller skriftlige indlæg), hvis alle parter og voldgiftsmanden er enige om det.

10.8 De gældende lovbestemmelser gælder for Lex Mercatoria (international forretningslov), men parterne kan efter tvistens opståen vedtage tvistens afgørelse efter de regler, som en rimelig og retfærdig person vil anvende i henhold til hvad der er retfærdig og / eller sædvanlig i henhold til international forretningslovgivning, idet der tages hensyn til bestemmelserne i denne aftale. De normer for beskyttelse, der tilbydes af europæisk forbrugerlovgivning, tages under alle omstændigheder i betragtning.

11. Øvrigt

11.1 Medmindre andet er udtrykkeligt oplyst på skrift, udgør informationen på vores betalingsside(r)- i tilfælde af køb af betalingspligtige ydelser- inklusiv disse vilkår den fulde aftale mellem os og dig, med hensyn til websted- og tjenestebrug.

11.2 Registrering og abonnement er personligt. Du kan ikke dele, overføre eller ændre rettigheder eller ansvar forbundet med din registrering og dit abonnement.

11.3 Vi er autoriserede til at ansætte tredjeparts serviceudbydere og medhjælpere til at udbyde dele - eller hele spektret - af Tjenestens ydelser, under forudsætning af at dette ikke forårsager ulemper for dig.

11.4 Skulle enkelte bestemmelser i disse Vilkår eller kontrakten være eller blive ugyldige eller ufuldstændige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse Vilkår eller kontrakten ikke heraf. Den ugyldige eller ufuldstændige bestemmelse erstattes eller suppleres af en juridisk bestemmelse, der ligger tættest herpå.

11.5 Opbygningen, gyldigheden og ydeevnen af disse GTC'er vil blive reguleret i alle henseender af Lex Mercatoria, dvs. international forretningslovgivning, idet der tages hensyn til, at du er forbruger og derfor omfatter europæiske forbrugerbeskyttelseslove, og du er enig i, at enhver tvist, der opstår i henhold til Disse GTC eller kontrakten vil blive underlagt ovennævnte tvistbilæggelsesbestemmelse, medmindre andet er bestemt af lovpligtig lov.

11.6 Al korrespondance angående medlemskab eller abonnement kan sendes til:

Dating Factory Dating Factory
Support team
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Schweiz

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

Dating Factory Netværket, Webstedet hjemmesiden og Tjenesten udbydes af SAOC T/A Tyche Technologies SA Schweiz. Webstedet sexo.singles. Vores kontor kan nås på Place de la Gare 2, 1950 Sion, Switzerland.
(Send venligst al korrespondance til kundeservice. korrespondance til det Schweiz kontor vil blive videresendt til kundeservice-afdelingen med de deraf følgende forsinkelser, eller returneret uåbnet til afsenderen.)

Disse GTC er blevet oversat til din bekvemmelighed. Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne version og den originale engelske version, gælder den engelske version.