Disse Bruksvilkårene er gjeldende for medlemmer av sexo.singles.

ADVARSEL: Det er forbudt for personer under 18 år å besøke denne nettsiden eller å ta tjenesten (heretter "Tjenesten") sexo.singles (heretter "Nettsted") i bruk.

De følgende avtalevilkårene (heretter omtalt som "avtalevilkårene") skal fastsette vilkårene som webstedstjenesten drives av SAOC T/A Tyche Technologies SA CHE-443.630.418. og merkenavnet Dating Factory (heretter omtalt som "vi", "oss", "vår" eller "Dating Factory" eller "Dating Factory"-nettverket“ ). Vennligst les avtalevilkårene nøye igjennom. Ved å registrere deg hos tjenesten bekrefter du at du har lest og godtatt GTC, samt Personvern og Cookies. Avtalevilkårene er en del av kontrakten din. Vi aksepterer ikke misbruk av kontrakten.

Et spesielt notat om mindreårige personer

Personer under 18 år er ikke kvalifisert til å bruke våre tjenester. Vi ber om at slike personer ikke sender inn informasjon til oss. Nettstedet er beregnet for voksne, som vil si over 18 (atten) år, eller av personer som har nådd majoriteten i sin gjeldende jurisdiksjon avhengig av hvilket som er eldre. Personer under alderen for majoriteten er ikke berettiget til å registrere seg for, bruke og / eller kjøpe tjenestene og / eller produktene som finnes på nettstedet eller å bli medlem.

1. Tjeneste

1.1 Tjenesten kan først tas i bruk etter at du har registrert deg. Registrering er gratis. Du står dermed i et avgiftsfri kontraktsforhold med oss. Avtalevilkårene regler kontraktforholdet.

1.2 Vi tilbyr også mer omfattende tjenester under et abonnement som er gebyrbasert, hvis du har lyst til å kommunisere med andre medlemmer og bruke Tjenesten i sin helhet. Vi gir deg alltid god beskjed før du bruker noen gebyrbaserte tjenester, ved å indikere hvilke gebyrer som gjelder og det respektive beløpet. Vi vil belaste betalingsmetoden din (som et kredittkort eller et debettkort) for ethvert gebyrbasert abonnement. Du velger selv hvor lenge du vil abonnere på tjenesten. Du kan benytte de gebyrbaserte tjenestene etter du har betalt den rette gebyren. Abonnementsperioden du har betalt for skal automatisk fornyes i en periode tilsvarende det opprinnelige abonnementet med mindre det avbrytes av deg gjennom dine profilinnstillinger. Når betalingen av abonnementsavgiften er foretatt, vil vi gi deg beskjed gjennom en e-post som inneholder en betalingsbekreftelse, hvor vi også automatisk fornyer det nevnte abonnementet. Vi kommer til å gi deg beskjed hvis prisene på abonnementene stiger, og om nødvendig vil vi be deg om tillatelse for å fortsette. Du kan benytte våre gebyrbaserte tjenester etter du har betalt det rette beløpet og kun etter det nevnte beløpet har blitt debitert fra kontoen din på et gyldig vis. Etter hvert vil du belastes opp til tjuefire (24) timer før den neste abonnementsperioden begynner. Hvis vi ikke kan belaste betalingsmetoden du har gitt oss, vil vi forsøke å belaste betalingsmetoden i de neste tretti (30) dagene etter den første avviste betalingen. Hvis vi ikke klarer å belaste betalingsmetoden din, vil du nedgraderes til ikke-gebyrbaserte tjenester.
Ved en mislykket løpende betaling, kan det belastes en administrasjonskostnad på inntil 3 dollar (eller tilsvarende i din lokale valuta) for å holde abonnementet ditt aktivt frem til hele abonnementsbeløpet kan behandles.

1.3 Ditt medlemskap skal kun benyttes av deg personligt. Du har ikke lov til å gi andre tillatelse til å bruke ditt medlemskap eller din konto på nettstedet. Det betyr at du ikke har lov til å dele dine opplysninger med en tredjepart eller gi dem videre til en tredjepart. Denne tjenesten tilbyr vi utelukkende til private formål. Når du registrerer deg godtar du å kun bruke tjenesten til personlig bruk og ikke til kommersielle formål.

2. Registrering og benyttelse av tjenesten

2.1 Tjenesten kan først tas i bruk etter at du har registrert deg.

2.2 Med registreringen godtar du disse avtalevilkårene og bekrefter at du er minst 18 år gammel.

2.3 Tjenester som er tilgjengelige via mobilenheter kan være begrenset avhengig av tilleggene og funksjonene i mobilnettleseren din, og ikke alle funksjoner kan være tilgjengelige.

2.4 Du bekrefter og garanterer at informasjonen som du angir under registreringsprosessen og senere ved betalingen er i samsvar med sannheten.

2.5 Vi forbeholder oss retten til å avslutte din tilgang til tjenesten dersom du på ulovligvis benytter deg av tjenesten eller bryter betingelsene fra disse avtalevilkårene. Derimot vil en blokkering som er gjennomført pga. grunner nevnt ovenfor ikke ha noen innvirkning for din forpliktelse til å betale for en tjeneste som du har kjøpt. I tilfeller som dette vil beløp opp til 295 CHF(242,00 EUR) ikke bli refundert, men brukes som et straffemiddel mot deg. Vi forbeholder oss også retten til å kreve at du utbetaler en fastsatt sum opp til 295 CHF. Dette vil inntreffe hvis du ikke har betalt noe som helst eller betalt et beløp som er lavere enn 295 CHF. Det utelukkes dog ikke for videre betalingskrav som kan oppstå pga. skader som inntreffer til en senre tid.

3. Vilkår for bruk

3.1 Nettstedets primære formål er å gi underholdningserfaring til en voksen. Tjenesten gir medlemmer muligheten til å koble seg til hverandre, utveksle bilder, historier og kontakte og engasjere seg i samtaler med andre medlemmer, representantene våre og det automatiserte systemet.

3.2 Du forstår og godtar at det ikke er garantert at du vil få et stevnemøte eller finne en følgesvenn eller partner, eller at du vil møte noen av medlemmene personlig. Nettstedet gir bare en voksen underholdningserfaring til sine medlemmer.

3.3 Du forstår at du er ansvarlig for alle opplysningene du gir ut. Du må sørge for at de opplysningene du gir ut er korrekte og beskriver deg som person. Du forplikter deg til å kun bruke opplysninger om deg selv og ikke ta informasjon fra en tredjepart. Forsettlige falske opplysninger som blir brukt for uredelige hensikter vil få rettslige konsekvenser. Dette gjelder særlig i de tilfellene hvor bank- eller kredittkortopplysninger fra en tredjepart blir brukt uten et samtykke.

3.4 Du forplikter deg til å holde dine opplysninger oppdatert, særlig dine personlige opplysninger og betalingsinformasjon.

3.5 Du er selv ansvarlig for det innholdet du publiserer, viser eller overfører til andre medlemmer. Du bevilger og garanterer oss også retten din til å gi oss en ugjennkallelig, permanent, ikke-eksklusiv lisens som gjelder på verdensbasis. Dette er for at vi skal kunne bruke denne type informasjon og innhold som legges ut. I tillegg for at vi kan bruke innholdet for underlisensering og for autorisering. Vi forbeholder oss retten til å bruke innhold fra profilen din til reklameformål, dette inkluderer ditt brukernavn, dine bilder. Nettstedet er en del av Dating Factory-nettverket. Nettstedet samler ressurser og medlemmer fra ulike nettsteder. Dette gjøres for å kunne tilby deg et større utvalg av medlemmer som du kan kommunisere med. All innhold som du publiserer kan derfor også bli lagt ut på andre nettsteder i dette nettverket.

3.6 Nøyaktigheten av informasjonen som blir publisert av våre medlemmer blir ikke kontrollert av oss. Selv om vi har retten til å kontrollere innhold av profiler og opplastede bilder, så er vi ikke forpliktet til å gjennomgå en kontroll av våre medlemmer med henhold til regelverket fra avtalevilkårene og forskjellige regler som er lagt ut på vår nettside. Ved å benytte deg av disse tjenestene aksepterer du at medlemsprofiler, meldinger og kommunikasjon kan vise seg å være uekte og kun eksisterer for underholdningen sin skyld. Dette beskrives videre i avsnitt 3.17.

3.7 Du godtar at du ikke gir ut informasjon som ikke har blitt etterspurt av oss. Dette gjælder spesielt for navn, adresser, e-postadresser, webadresser, telefon og faksnummer.

3.8 Du forplikter deg til å behandle informasjon som du har fått fra andre medlemmer gjennom tjenesten med konfidensiell varsomhet. Dette gjelder opplysninger som navn, adresse, e-postadresser, webadresser, telefon og faksnummer.

3.9 Du garanterer oss at du ikke har noen kommersielle hensikter, samt at informasjonen som har blitt betrodd til deg ikke er for kommersielle formål eller til formål som strider imot reglene fra denne kontrakten. Du er enig i at all kommunikasjon med andre medlemmer er kun for personlige formål og spesielt ikke for reklameformål eller for å benytte seg av en tjeneste som har blitt donert bort. Du forplikter deg til å ikke sende ut såkalte „kjedebrev“.

3.10 Du har ikke lov til å misbruke tjenesten vår. Det frarådes sterkt å bruke tjenesten for følgende:

 • formidling av ærekrenkende, støtende eller ulovlig innhold (f.eks, men ikke begrenset til innhold som krenker personvernet til en tredjepart, bruken av fotografier av en tredjepart)
 • true eller belaste andere og/eller krenke deres rettigheter
 • love å gi bort penger/ting eller kreve det

3.11 I tillegg forplikter du deg til å

 • ikke å laste opp data som inneholder et virus (infisert programvare) eller annen form for skadelig programvare (inkludert men ikke begrenset til ormer, trojanske hester, spionprogrammer etc.) til Tjenesten;
 • ikke laste opp data som inneholder software eller annet innhold som er beskyttet av en opphavsrett eller andre type kommersielle copyrights, med mindre du er eieren av disse rettighetene og har fått samtykke og rettigheter for å kunne bruke slik programvare eller innhold
 • ikke bruke tjenesten på en slik måte at andre medlemmer får en negativ opplevelse
 • hacke deg inn på andre sin e-postkonto eller prøve det

3.12 Hvis du bryter noen av forpliktelsene angitt i avsnittene over, kan dette føre til at vi avslutter kontraktsforholdet og at tilgang til tjenesten strakt kan bli blokkert. Eventuelle økonomiske krav fra oss mot deg forblir upåvirket av dette. Vi forbeholder oss retten til å iverksette sivile eller rettslige saker mot deg.

3.13 Hvis du bruker tjenesten i forbindelse med forretningsmessige formål eller bruker noe av informasjonen for kommersielle formål vil du bli forpliktet til å betale en straff med følge av et kontraktsbrudd. Ligger det et bevis fremme vil du kunne bli forpliktet til å betale en sum på 10.000 CHF eller det høyeste beløpet som lovverket godkjenner i slike tilfeller. Dette vil inntreffe uavhengig om det skulle kreves en form for erstatning.

3.14 Du forplikter deg til å holde oss skadeløs med hensyn til krav på skadeerstatning, tap eller andre krav som kan oppstå i forbindelse med din registrering og bruk av tjenestene til oss. Du fritar oss spesielt fra enhver form for ansvar i forbindelse med alle forpliktelser, utgifter og krav som følge av skader i forbindelse med negativ omtale, fornærmelser, bakvaskelse samt krenking av personopplysninger tilhørende andre medlemmer og på grunn av bortfall av tjenesteytelser for medlemmer, på grunn av krenking av immaterialrettigheter eller andre rettigheter tilhørende andre medlemmer. I tillegg fritar du oss fra enhver form for ansvar og alle krav som oppstår i forbindelse med at du handler i strid med disse avtalevilkårene.

3.15 Vi ber deg om å åpne og svare på e-postmeldinger som du regelmessig mottar fra oss og i tillegg lagre disse på din datamaskin eller et annet lagringsenhet.

3.16 Meldinger du får av medlemmer som er brukere av gratistjenesten lagres i 30 dager i din personlige innboks. Alle meldinger som kommer fra betalende medlemmer lagres i 3 måneder i din personlige innboks. A Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og slette meldinger, kommentarer, bilder og hele profiler som etter vår mening bryter med ’disse’ som i vår eneste dom bryter disse vilkårene eller viser seg å være støtende, ulovlig eller kan krenke rettigheter eller sette sikkerheten til andre medlemmer i fare.

3.17 Vi har retten til å slette din profil fra vår database hvis vi ser at du ikke har brukt gratistjenesten innenfor de siste seks (6) måneder. Dette kan også bli gjennomført uten å måtte meddele deg om en slik avgjørelse. Denne handlingen begrunnes med to punkter. Den ene er at vi hjelper deg med å beskytte dine opplysninger. Ettersom vi må gå utifra at du ikke er lengre interessert i dine lagrete opplysninger. Det andre er at vi holder vår database fri fra inaktive medlemmer og dermed tilbyr medlemmene fra nettsiden en oppdatert og aktiv database

4. SPESIELLE BETINGELSER FOR EU-KUNDER

Angrerett

Du kan innen fjorten dager tilbakekalle kontrakten uten å måtte oppgi noen grunn.

Angrefristen gjelder innenfor de første 14 dager etter kontraktsinngåelsen.

For å kunne bearbeide ditt forespørsel om angrerett må du informere oss Dating Factory,
Kontakt oss,
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Sveits
Tlf: +1 (661) 451-1077
E-post: support@datingfactory.com) med hjelp av en tydelig forklaring (brev sendt per post eller en e-post) om din beslutning om å si opp avtalen. Du kan bruke det vedlagte skjemaet for tilbaketrekking eller du kan bruke det samme skjemaet for en skriftlig forespørsel om tilbakebetaling. Vennligst legg ved din e-postadresse, navnet på nettsiden og datoen på innbetalingen. Forespørsel for tilbakebetaling må inneholde ditt fulle navn og din signatur. Vær obs på at vi i tillegg kan kreve gyldig legitimasjon for en fullstendig bekreftelse.

For å ivareta angrefristen holder det å sende oss en meddelelse over ditt ønske for benyttelse av angreretten før angrefristen har løpt ut.

Virkninger av utøvelse av rett til å trekke seg tilbake som følge av ditt valg

Hvis du tilbakekaller denne kontrakten vil du senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottar din oppsigelse om kansellering av denne kontrakten med oss, få tilbakebetalt alle betalinger som vi har mottatt fra deg. For en slik tilbakebetaling bruker vi den samme metoden for betaling som du selv har brukt ved den første transaksjonen med oss, med mindre det har blitt avtalt noe annet i kontrakten. Du vil i alle fall ikke bli belastet med gebyrer for benyttelsen av en annen type tilbakebetaling.

Hvis du har krevd at tjenesten skal begynne i løpet av perioden for angrefristen, så må du betale oss et passende beløp som tilsvarer den andelen du har brukt av tjenesten. Det vil si fra den tiden du har kjøpt medlemskapet og frem til den tiden du ønsker å tilbakekalle avtalen. For denne perioden krever vi at du betaler din andel.


Skjemaløsning for angrerett

(Ved ønske om å avbryte kontrakten kan du fylle ut dette skjemaet og sende det tilbake)

Til Kontakt oss, Place de la Gare 2, 1950 Sion, Sveits

Herved tilbakekaller jeg/vi (*) den fullførte kontrakten fra kjøpet av følgende vare (*)/ tjeneste fra meg/oss (*)

- Bestilt den (*) / mottat den (*): __________________________

— Navn på bruker(erne): __________________________

— Postadresse til bruker(erne): __________________________

— Underskrift til bruker(erne) (kun når oppsigelse gjøres via brev): __________________________

— Dato: __________________________


(*) Stryk bort det som ikke gjelder


Vennligst legg merke til: For å hjelpe oss med å kunne identifisere deg som kunde og for å kunne behandle saken din raskest mulig, ber vi deg om å sende oss følgende informasjon sammen med din tilbakekallelse av kontrakten:
- din e-postadresse som du har registrert deg med og
- for hvilken plattform du ønsker å oppheve kontrakten

5. Oppsigelse, kontraktsforlengelse og innstilling av tjenestene

5.1 Oppsigelse

Ved oppsigelse må det klart skilles mellom det gratis kontraktsforholdet, som oppstår når man registrere seg, og det kostnadspliktige kontraktforholdet, som oppstår ved kjøpet av kostnadspliktige tjenester.

Ved kontraktsforhold som er gratis kan du når som helst si opp avtalen din og vi krever heller ingen begrunnelse fra din side.

Vi har rett til å si opp det kontraktsforholdet med et medlem som er gratis med en frist på 14 dager. Dette påvirker ikke retten til å si opp kontraktsforholdet eller sperre et medlem av andre årsaker.

Oppsigelsen av kontraktsforhold som koster penger må leveres minst 14 dager før kontraktsvarighet går ut - eller, dersom det ble oppgitt en annen frist ved kjøpet av den tilgangen som koster penger, innenfor den nevnte fristen. Oppsigelsen av det kontraktsforholdet som koster penger er kun virksom dersom den erklæres tydelig og skriftlig. For å kunne identifisere deg på en sikker måte og for å beskytte deg mot misbruk, er det absolutt nødvendig at du, i oppsigelsen oppgir den samme opplysningen du brukte ved registreringen.

Viktig informasjon: Det kontraktsforholdet som koster penger kan ikke sies opp ved bare å slette profilen. Dersom du sletter profilen din, blir det kontraktsforholdet som koster penger ikke påvirket av dette. Det eneste du oppnår ved å slette profilen din er å avstå fra å ta den allerede betalte tjenesten i bruk. Det betyr at du ikke mottar noen form for tilbakebetaling for noen av de pengene som har blitt betalt. Det er absolutt nødvendig å sende inn en skriftlig oppsigelse av det kontraktsforholdet som koster penger, slik dette beskrives ovenfor.

Etter tretti (30) dager fra din forespørsel om å si opp denne avtalen, vil kontoen din og informasjonen din bli slettet permanent og vil ikke lenger være tilgjengelig på nettstedet vårt.

Etter tretti (30) dager etter mottak av det skriftlige oppsigelsesbrevet for å si opp denne avtalen, vil kontoen din og informasjonen din bli slettet permanent og vil ikke lenger være tilgjengelig på vår nettside.

Vennligst send skriftlig oppsigelse via brev eller e-post til:

Dating Factory Dating Factory
Kontakt oss
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Sveits

Tlf: +1 (661) 451-1077
E-post: support@datingfactory.com

5.2 Kontraktsforlengelse

Kontrakten for en kostnadspliktig tjeneste forlenges automatisk med det samme tidsrommet som ble bestilt dersom kunden ikke sier opp skriftlig senest 14 dager før kontrakten går ut. Dersom det ble avtalt en annen frist ved kjøp av en kostnadspliktig tjeneste, skal oppsigelsen leveres skriftlig før den avtalte fristen. Du må alltid sende inn dine registreringsopplysninger sammen med din oppsigelse.

Prøveabonnementer, reklamekampanjer og lignende kan avvike fra disse reglene. Du blir i slike tilfeller informert angående prøveabonnementets varighet, muligheten til å si opp abonnementet og at abonnementet forlenges automatisk.

Ved bestilling av en kostnadspliktig tjeneste blir du sammen med bestillingsbekreftelsen, informert om kontraktens varighet, datoen for når kontraktens gyldighet begynner og hvor lenge kontrakten forlenges dersom man ikke sier opp i tide. Du vil motta en betalingsbekreftelse per e-post som inneholder informasjon om ditt medlemskap og betaling. Du er forpliktet til å beholde en kopi av disse opplysningene, ettersom denne informasjonen kan bli påkrevd å måtte vises frem i tilfeller av oppsigelse.

Ved prøveabonnement blir ditt medlemskap automatisk forlenget med en periode som tilsvarer tiden til et normalt abonnoment. Ditt abonnement forlenges med en ny periode helt frem til en oppsigelse blir sendt inn. Abonnementsavgiftene blir som regel trukket fra din konto til samme dag i måneden. Dette vil skje med fastbestemt periodeavstand, avhengig av hvilket medlemskap du har kjøpt. Skulle vi ikke klare å trekke beløpet fra din konto vil vi prøve igjen til en senre tid. Abonnementsavgiftene for tjenesten kan når som helst bli forandret av Nettstedet, forandringen vil gjelde fra neste trekk for ditt medlemskap (f.eks pga. MVA-endringer). Hvis du ikke er enig med den nye prisen, vil vi informere deg om prisendringene og om dine spesielle oppsigelsesrettigheter. Skulle du ikke være enig med endringene av abonnementsavgiften, kan du si opp ditt medlemskap med et underskrevet oppsigelsesskjema.

Redusert abonnementsavgift for et spesialtilbud gjelder kun for den første betalingen. De videre betalingene vil komme med en standardpreis som vi har lagt ut på siden, med mindre det har blitt avtalt noe annet i tilbudet du har fått.

5.3 Innstilling av tjenesten

Vi har rett til å innstille de tjenestene som tilbys helt eller delvis. Vi vil i et slikt tilfelle informere deg om den planlagte innstillingen og dens omfang i tide, og senest 14 dager før tjenestene innstilles delvis eller fullstendig. Hvis du har betalt for, men ikke fullstendig utnyttet rett til Tjenesten på tidspunktet for opphøring, vil du motta en tilbakebetalt refusjon for denne uutnyttede rettigheten eller en tilsvarende forlengelse av abonnementsperioden.

6. Informasjon om data

6.1 I driften av våre tjenester forplikter vi oss til å overholde gjeldende lovbestemmelser om databeskyttelse og behandling av data.

6.2 Vår samling, bruk og deling av dine personopplysninger er underlagt våre personvernsregler. Ved å bruke tjenestene våre samtykker du når det kommer til innsamling, oppbevaring, bruk eller deling av dine personopplysninger som angitt i personvernreglene, inkludert overføring av personopplysninger fra ditt hjemland til et hvilket som helst annet land som hvor lovene om personvern kan avvike. Videre er alle registreringsdata som sendes inn ved kontoregistrering, selskapets eksklusive eiendom. Dusender og autoriserer oss herved til å bruke og gjenbruke all registreringsdata, og annen personlig identifiserbar informasjon, underlagt våre personvernregler. For ytterligere personvernvilkår se vårt Personvern. For alle hensikter og formål skal dette rammeverket anses å være en integrert del av disse vilkårene.

6.3 Du er enig og godtar at alt det som du laster opp på tjenesten til Nettsted er innhold som er tilgjengelig for alle medlemmer i databasen til Dating Factory. Om de andre medlemmer har blitt en del av tjennesten gjennom Nettsted, eller gjennom andre nettsider i nettverket til Dating Factory, eller gjennom oss eller har registrert seg gjennom en av våre samarbeidspartnere, er i dette sammenhenget uavhengig. Omvendt vil også du ha en fordel fra den sentrale databasen til Dating Factory. På grunn av den store databasen som er tilgjengelig for deg, kan vi tilby tjenester som nås via forskjellige domenenavn i denne databasen.

6.4 Din profil og dets innhold kan bli søkt etter i en søkemotor. På samme måte kan også du søke etter profiler og innhold fra medlemmer som har registrert seg på andre nettsider, som blir drevet og presentert av oss. F.eks gjennom Co-Branding eller et eget merkenavn. Din profil og dets innhold kan bli søkt etter av en tredjeperson ved å bruke søkemotorer som Google, MSN etc.

6.5 For å forbedre sjansene for suksess gir nettstedet tilbyr deg tjenesten hvor du kan sende isbrytermeldinger gratis. Denne tjenesten sørger for at din profil får maksimalt med oppmerksomhet ettersom dine matcher blir tilsendt en personlig isbrytermelding på dine vegne.

6.6 Med henhold til at vi tilbyr annonsører å bruke siden vår for reklame og at du er en bruker av denne nettsiden, ønsker vi å informere om at vi eller en av våre annonsører kan gjenkjenne eller plassere en unik cookie på nettleseren din. Cookies er en normal del av internettsystemet og blir også brukt av Nettstedet til å trygt kunne identifisere deg hver kan du logger på for å bruke nettsiden og for å holde din aktivitet i gang, også når du ikke bruker siden. All informasjon som vi eller en tredjepart kan lagre via cookies og dataprogram for markedsføringskampanje vil alltid forbli helt anonym. Overføring av personopplysninger fra Sveits til land uten et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse er forbudt. Ved å melde deg inn på denne nettsiden gir du ditt samtykke for plasseringen av våre cookies. For mer informasjon om hvilke type cookies vi bruker på siden kan du gå inn på vår Cookies.

7. Brukerrettigheter og opphavsrett

Alle rettigheter til programmer, tjenester, metoder, software, teknologier, varemerker, foretaksnavn, oppfinnelser og materialer som tilhører oss, er utelukkende vår eiendom. Vi er innehaveren av samtlige rettigheter som nevnes ovenfor. Bruken av samtlige programmer og deres innhold, materialer samt varemerker og foretaksnavn er kun tillatt til de formål som nevnes i disse avtalevilkårene. Mangfoldiggjøring av programmer, tjenester, metoder, software, teknologier, varemerker, foretaksnavn, oppfinnelser og materialer som tilhører oss, er ikke tillatt dersom man ikke har fått tillatelse av oss til dette.

8. Ansvar

8.1 Direkte kontakt mellom våre medlemmer skal kun forekomme dersom begge partene er inneforstått med dette. Vi er derfor ikke ansvarlig dersom du ikke får kontakt med noen i løpet av kontraktens varighet. Men på den andre siden sørger vi for å stille de tekniske forutsetningene til å få kontakt med andre medlemmer til disposisjon.

8.2 Vi er ikke ansvarlig for misbruk av personopplysninger, da det på tross av det uttrykkelige forbudet er mulig at medlemmer bruker tjenester på en måte som ikke er tillatt og som strider mot gjeldende rett. Vi er ikke ansvarlig dersom du selv gir personopplysninger til en tredjeperson og denne personen misbruker disse opplysningene.

8.3 Vi garanterer ikke for at våre internettsider bestandig er i drift, dvs. at serveren bestandig er tilgjengelig uten avbrudd. Vi er på ingen måte ansvarlig dersom det oppstår feil på de tekniske anleggene eller dersom kvaliteten på tilgangen til tjenestene forringes pga. store påkjenninger utenfra eller pga. hendelser som ikke forårsakes av oss.

8.4 Vi er ikke ansvarlig dersom en tredjeperson på ulovlig vis får tilgang til personopplysninger, som f.eks. hvis "hackere" på ulovlig vis skaffer seg tilgang til databasen.

8.5 For andre skader som ikke oppstår pga. de nevnte årsakene, er vi kun ansvarlig dersom organer, medarbeidere eller medhjelpere forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til at skaden har oppstått.

8.6 Under alle omstendigheter er vårt ansvar overfor deg, i den grad det er tillatt av gjeldende lov, det samlede beløpet av alle avgifter du har betalt til oss i en 6 måneders periode før hendelsen som forårsaker vårt ansvar. Under alle omstendigheter er vårt ansvar overfor deg, i den grad det er tillatt av gjeldende lov, det samlede beløpet av alle avgifter du har betalt til oss i en 6 måneders periode før hendelsen som forårsaker vårt ansvar.

8.7 Hvis du møter noen (online eller offline) ved hjelp av vår Tjeneste, er vi ikke ansvarlige for potensiell skade denne personen kan påføre deg, det er ditt eget ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å unngå at slike uhell skjer. Du erkjenner at det er umulig for oss å overse den personlige historien til hvert medlem som registrerer seg for å bruke Tjenesten.

8.8 Ansvar er ellers ekskludert.

9. Innvendinger

9.1 Innvendinger mot beløp som ble trukket fra konto eller som ble fakturert, må begrunnes og sende skriftlig til Dating Factory innen seks (6) uker etter at summen ble trukket fra konto eller etter at regningen ble mottatt. Dersom du ikke kommer med begrunnede innvendinger innen denne fristen på seks uker, anses det som har blitt trukket fra konto eller fakturert som godkjent. For å unngå noen tvil, ikke-bruk av tjenesten i en tidsperiode hvor tjenesten har vært tilgjengelig, er ikke en berettiget innvendingsgrunn.
Dersom det foreligger en berettiget innvending får du enten den summen som du har krav å få tilbakebetalt, eller du får et tilbud om en forlengelse av den kostnadspliktige tjenesten. Denne forlengelsen tilsvarer det tidsrommet som du har sendt inn en gjeldende innvending for.
Du har også rett til å gi oss en frist på fem ukedager til å rette opp i feilen. Dersom det ikke er rettet opp i årsaken til problemet etter at denne fristen er gått ut, har du rett til å si opp kontrakten.
Kun uvesentlige påvirkninger av tjenesten gir ikke rett til reklamasjon. En uvesentlig påvirkning av en kostnadspliktig tjeneste foreligger dersom det tidsrommet som du ikke kan ta tjenesten i bruk ikke overskrider to sammenhengende dager.
På grunn av egne krav mot oss kan du kun kreve akkumulering eller retten til å holde tilbake penger dersom dine krav er rettskraftig fastslått, ubestridt eller anerkjent.

9.2 Når en overføring er gyldig omstridt av deg, kan kreditten eller betalingen ytet oss for en slik overføring reverseres (en "Tilbakeførsel"), skulle kravet ditt anses som berettiget. En tilbakeførsel påbegynnes ved og avgjøres av den relevante kortutstederen eller kredittinstitusjonen etter rett bekreftelse har blitt gjennomført, noe du forplikter deg til å etterkomme. En liste over vanlige grunner til tilbakeførsler inkluderer

 • uautoriserte eller ukorrekt autoriserte overføringer
 • du kjenner ikke igjen belastningen
 • du ble belastet to ganger eller
 • overføringer som ikke har blitt pådratt eller gjennomført i samsvar med disse betingelsene eller som er påstått ulovlige eller mistenkelige
 • klager foretatt av deg til kreditt- eller finansinstitusjonen du har et kontraktsforhold til.

9.3 I tilfelle tilbakeførselen eller reverseringen godkjennes, vil vi betale tilbake det fullstendige beløpet til den gyldige abonnementsgebyren som er omstridt og som har blitt kjent å være kvalifisert til en tilbakeførsel.

9.4 I henhold til disse betingelsene går du hermed med på, på vår forespørsel, yte rimelig assistanse i forhold til enhver bestritt betalingsoverføring, inkludert bekreftelsen av alle betalinger foretatt i forhold til tjenestene du har kontrahert fra oss.

9.5 Du forplikter deg hermed til å ikke prøve å forfalske et krav om tilbakeførsel. Vi tydeliggjør hermed ytterligere at vi bevarer muligheten til å ikke fornye kontrakten din eller til å ikke gjenakseptere deg som kunde, skulle du ha gjort ett eller flere krav om tilbakeførsel som selskapet betrakter som uredelig eller uberettiget.

9.6 Vi forbeholder oss retten til å gi et inkassofirma ansvaret for å kreve inn gebyrer fra deg dersom du ikke betaler eller utsetter å betale. Vi forbeholder oss også retten til å kreve forsinkelsesrenter i forhold til gjeldende retts regler om forsinkelsesrenter.

9.7 Vi forbeholder oss også retten til å innkreve renter på etterskudd i en mengde basert på lovbestemmelser, og/eller et beløp på 10% per år.

10. Lovvalg og tvisteløsning

10.1 For å løse en klage angående tjenesten eller nettstedet bør du kontakte nettstedets kundestøtte ved hjelp av Kundeservice på nettsiden.

10.2 Skulle anvendelsen av artikkel 10.1 ikke føre til en minnelig løsning innen 15 kalenderdager etter at du har levert inn klagen, gjelder følgende bestemmelser.

10.3 Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår som følge av eller knyttet til konklusjonen, tolkningen eller oppfyllelsen av denne avtalen, eller brudd, oppsigelse eller ugyldighet derav, som ikke er avgjort på grunnlag av artikkel 10.1, skal endelig avgjøres ved voldgift.

10.4 Partene skal ha voldgift utført i samsvar med CEDIRES Prosedyreregler (senter for tvisteløsning) ved en tribunal utnevnt av en voldgiftsdomstol.

10.5 Voldgiftsretten skal bestå av en voldgiftsdommer.

10.6 Voldgiftsstedet skal være London (England), Paris (Frankrike) eller Brussel (Belgia). Partene kan imidlertid bli enige om å organisere voldgift et annet sted. Dersom partene ikke er enige om sted eller voldgift, skal voldgiftsstedet være Brussel, Belgia. Hvis loven i landet der du har ditt vanlige bosted, vil tillate deg å sette i gang saken i ditt hjemland, uansett bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene, og i tilfelle du vil motsette seg voldgift som finner sted i Brussel, skal stedet for voldgift være hovedstaden i hjemlandet ditt.

10.7 Voldgiftsspråket skal være språket i denne avtalen, dvs. norsk. Partene kan bli enige om å bruke et annet språk under muntlige høringer (og/eller skriftlige bidrag), dersom alle parter og voldgiftsdommeren(e) er enige om det.

10.8 De gjeldende lovbestemmelsene skal være de som er nevnt i Lex Mercatoria (internasjonal forretningslov), men partene kan bli enige, etter at tvisten oppsto, å avgjøre tvisten etter de regler som enhver rimelig og rettferdig person vil anvende i henhold til hva som er rettferdig og/eller vanlig i henhold til internasjonal forretningslov, med hensyn til bestemmelsene i denne avtalen. De beskyttelsesstandarder som tilbys av europeisk forbrukerlov, skal i alle tilfeller tas i betraktning.

11. Annet

11.1 Såfremt det ikke er blitt gitt ut noen konkrete opplysninger i skriftlig form, vil informasjonen som er lagt ut på våre betalingssider og avtalevilkårene være grunnlaget for avtalen mellom deg og oss. Denne avtalen oppstår når du inngår kjøpet av en kostnadspliktig tjeneste gjort på Nettsiden.

11.2 Registreringen og abonnement skal kun stå brukes av deg personlig. Du har ikke retten til å avskrive deg, gi en tredje person eller overføre rettighetene og pliktene som følger med registreringen og abonnementet til noen andre.

11.3 Vi har lov til å bruke eksterne tjenesteleverandører for oppdrag som skal bli gjort på vegne av tjenesten og for nettsiden. Forutsetningen for et slikt sammarbeid er at du og våre medlemmer ikke pådrar ulemper av dette.

11.4 Hvis enkelte bestemmelser fra avtalevilkårene eller kontrakten skulle bli ugyldig eller være ufullstendig vil de øvrige bestemmelsene fra disse avtalevilkårene ikke bli berørt og fortsatt være gyldige. Ved punkter hvor konkrete bestemmelser ikke er en del av kontrakten lengre eller blir ugyldiggjort skal tilsvarende regler fra lovverket settes inn.

11.5 Konstruksjonen, gyldigheten og ytelsen av disse betingelsene og vilkårene skal reguleres i alle henseender av Lex Mercatoria, dvs. internasjonal forretningslovgivning, tar hensyn til det faktum at du er forbruker og derfor inkludert europeisk forbrukerlovgivning, og du er enig i at enhver tvist som oppstår i henhold til disse vilkårene, betingelsene eller kontrakten vil bli underlagt ovennevnte tvisteløsningsklausul, med mindre annet er bestemt av ufravikelig lov.

11.6 All korrespondanse som vedrører medlemskapet eller abonnement skal kun sendes til følgende adresse:

Dating Factory Dating Factory
Kontakt oss
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Sveits

Tlf: +1 (661) 451-1077
E-post: support@datingfactory.com

Nettverket Dating Factory, Nettsted og Tjenesten blir drevet av SAOC T/A Tyche Technologies SA, Sveits. Nettsted sexo.singles. Vårt kontor kan nås på Place de la Gare 2, 1950 Sion, Switzerland.
(Vennligst send all korrespondanse til vårt kundeservice. Brev som blir sendt til det Sveits firmaet vil med tilsvarende forsinkelse bli videresendt til vårt kundeservice eller uåpnet returnert til avsenderen.)

Disse personvernreglene er for enkelhets skyld oversatt. Hvis det er uoverensstemmelse mellom denne versjonen og den originale engelske versjonen, gjelder den engelske versjonen.