Niniejsze warunki użytkowania dotyczą członków sexo.singles

UWAGA: osoby poniżej 18 r.ż. nie mogą wchodzić na stronę sexo.singles (dalej „Strona internetowa”) ani korzystać z serwisu (dalej „Usługa” lub „Serwis”).

Obowiązujące Warunki Umowy (zwane potem WU) serwisu odzwierciedlają warunki, zgodnie z którymi świadczone są usługi za pośrednictwem strony internetowej, kierowanego przez SAOC T/A Tyche Technologies SA CHE-443.630.418., pod nazwą Dating Factory (zwaną dalej "nasz", "my", "nasze" "Dating Factory" lub “Dating Factory Sieć”). Prosimy przeczytać WU dokładnie. Rejestrując się w usłudze oświadczasz, że rozumiesz Politykę prywatności i Politykę plików cookie, a także zgadzasz się na treść powyższych dokumentów. Inne warunki umowy nie są akceptowane.

Informacje dotyczące osób niepełnoletnich

Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia nie mogą korzystać z naszych usług. Prosimy takie osoby o niedostarczanie swoich danych. Strona internetowa powstała z myślą o samodzielnych, odpowiedzialnych osobach dorosłych (powyżej osiemnastego roku życia) i osobach, które osiągnęły dorosłość w swojej jurysdykcji (patrz przepisy prawa). Osoby, które nie osiągnęły wieku dojrzałości, nie mogą się zarejestrować na stronie internetowej, używać jej, robić za jej pośrednictwem zakupów ani zostać jednym z członków.

1. Serwis

1.1 Z Serwisu można korzystać tylko po uprzedniej rejestracji. Rejestracja jest darmowa. Wkracza się tym samym w bezpłatną zależność kontraktową z nami, co jest uwzględnione w warunkach umowy.

1.2 Jeżeli chcesz komunikować się z innymi użytkownikami i w pełni korzystać z usługi, oferujemy ci możliwość wykupienia szerszego pakietu usług w ramach płatnej subskrypcji. Zanim skorzystasz z płatnej usługi, otrzymasz od nas informację o rodzaju i wysokości opłaty. Opłata za subskrypcję pobierana jest przy użyciu wskazanej przez ciebie metody płatności (na przykład karty kredytowej lub debetowej). Sam(a) decydujesz, jak długo chcesz korzystać z usługi. Z płatnych usług możesz korzystać dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Opłacony przez ciebie okres subskrypcji zostanie automatycznie przedłużony o kolejny okres równy długości oryginalnej subskrypcji, chyba że anulujesz ją poprzez stronę ustawień na twoim profilu. Po otrzymaniu od ciebie opłaty subskrypcyjnej wyślemy ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem płatności oraz informacją o automatycznym przedłużeniu okresu subskrypcji. Będziemy informować cię o wszelkich ewentualnych podwyżkach opłaty subskrypcyjnej, a w razie konieczności, poprosimy cię o wyrażenie zgody. Z płatnych usług możesz korzystać dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i prawidłowym obciążeniu twojego konta opłatą subskrypcyjną. Opłata zostanie pobrana w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin przed rozpoczęciem kolejnego okresu subskrypcji. W przypadku niepowodzenia płatności przy użyciu wskazanej przez ciebie metody płatności będziemy podejmować próby pobrania opłaty przez kolejne trzydzieści (30) dni od pierwszego odrzucenia płatności. Jeżeli nie uda nam się pobrać opłaty subskrypcyjnej, utracisz prawo do korzystania z usług płatnych.
W przypadku nieudanej płatności cyklicznej może zostać pobrana opłata administracyjna w wysokości do 3.00$ (lub odpowiadającej wartości w Twojej walucie lokalnej) w celu utrzymania Twojej subskrypcji do momentu, aż całkowita opłata za subskrypcję będzie mogła zostać zrealizowana z powodzeniem.

1.3 Twoje członkostwo jest dla Twojego prywatnego użytku. Użytkownikom zabrania się upoważniania innych osób do korzystania z członkostwa lub konta na stronie internetowej. Oznacza to, że nie możesz dzielić się danymi dostępu z osobami trzecimi lub przesyłać danych dostępu do osób trzecich. Serwis jest wyłącznie do prywatnego użytku. Poprzez rejestrację wyraża się zgodę na wyłącznie prywatne, niekomercyjne korzystanie z serwisu.

2. Rejestracja i Zasady Korzystania z Serwisu

2.1 Z serwisu można korzystać tylko po uprzedniej rejestracji.

2.2 Poprzez rejestrację zgadzasz się z WU oraz gwarantujesz swój wiek, czyli minumum 18 lat.

2.3 Usługi można używać na urządzeniach przenośnych, ale użycie będzie ograniczone w zależności od dodatków i funkcji przeglądarki internetowej. Nie gwarantujemy dostępności wszystkich funkcji.

2.4 Musisz zapewnić zgodność danych użytych przy rejestracji i później podczas dokonywania płatności.

2.5 Rezerwujemy prawo do zablokowania usługi, jeśli Serwis wykorzystywany jest w sposób nielegalny lub łamane są WU. Jednakże zablokowanie z powyższych powodów nie oznacza zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za skorzystanie z Serwisu. W takim przypadku, każda kwota do 295 CHF już zapłaconych nie będzie zwrócona na poczet kary. Także wyrażamy prawo by zażądać opłaty za karę w wysokości 295 CHF w wypadku braku płatności lub płatności poniżej 295 CHF. Nie oznacza to że odstąpimy od domagania się zwrotu reszty kosztów, jeśli ponieśliśmy większe straty.

3. Warunki korzystania

3.1 Celem strony internetowej jest świadczenie usług rozrywkowych dla dorosłych. Usługa umożliwia członkom interakcję, wymianę zdjęć, historii, marzeń oraz prowadzenie rozmów z innymi członkami, przedstawicielami firmy oraz zautomatyzowanym systemem.

3.2 Firma nie gwarantuje, że za pośrednictwem usługi znajdziesz osobę, z którą umówisz się na randkę, znajomego lub bratnią duszę, a także nie gwarantuje, że uda ci się spotkać osobiście jednego z członków. Strona internetowa dostarcza wyłącznie rozrywkę dla dorosłych członków.

3.3 Jesteś odpowiedzialny za dostarczone nam dane. Musisz się upewnić że są one prawdziwe i dobrze Cię opisują. Nie możesz używać danych osób trzecich jako swoich. Używanie nieprawdziwych lub fałszywych danych, zwłaszcza danych kont bankowych i numerów kart osób trzecich bez ich zgody grozi prawnymi konsekwencjami.

3.4 Jesteś zobowiązany do dostarczenia nam aktualnych informacji na swój temat, zwłaszcza informacji kontaktowych i danych do płatności.

3.5 Jesteś w pełni odpowiedzialny za publikowaną w naszym serwisie treść lub wiadomości wysyłane do innych członków, a poprzez publikowanie informacji w strefie publicznej dajesz nam pełne, ciągłe i nieodwracalne prawo do wykorzystywania ich. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zawartości profili, wliczając nazwę użytkownika, zdjęcia w celach promocyjnych. Strona internetowa jest częśćią serwisuDating Factory i korzysta z ich zasobów i informacji o członkach, aby zapewnić dostęp do większej liczby użytkowników z którymi można się komunikować. Treść profilu może być widoczna również na innych stronach.

3.6 Nie weryfikujemy dokładności informacji o członkach przez nich publikowanych. Mamy taką możliwość, ale nie jesteśmy zobligowani do sprawdzenia zawartości profili, włączając zdjęcia, dla sprawdzenia zgodności z prawem oraz z naszymi Warunkami Użytkowania. W razie konieczności możemy je odrzucić lub zmodyfikować, lub nawet skasować. Poprzez przyjęcie WU akceptujecie fakt, że niektóre wiadomości i profile moga nie być autentyczne, a serwis jest wyłącznie w celach rozrywkowych. Dodatkowe informacje na ten temat umieszczono w sekcji 3.17.

3.7 Nie wymagamy informacji ponad te jasno sprecyzowane. Dotyczny to zwłaszcza adresu zamieszkania, adresu email, adresu strony internetowej, numeru telefonu czy faksu.

3.8 Jesteś zobowiązany traktować dane innych uzytkowników jako poufne (nazwiska, adresy zamieszkania, adresy email, strony internetowe, numery telefonów i faksów). Nie można ich udostępniać osobom trzecim bez zgody osób zainteresowanych. Nie można także przekazywać danych nie-klientów jako część tego serwisu.

3.9 Gwarantujesz, że nie masz żadnych komercyjnych intencji co do tego Serwisu, ani żadnych innych działań mających na celu złamania warunków kontraktu. Wiadomości wysyłane innym członkom mogą służyć wyłącznie prywatnej komunikacji, a nie reklamie czy próbie sprzedaży jakichś dóbr czy usług. Gwarantujesz także, że nie będziesz wysyłać innym członkm żadnego rodzaju "łańcuszków" i tym podobnych.

3.10 Nie można nadużywać Serwisu, zwłaszcza w celach

 • oczernienia kogoś, udostępniania jakichkolwiek nielegalnych materiałów (jak na przykład, ale nie jedynie, zdjęć osób trzecich)
 • zastraszania lub nękania kogoś/lub pogwałcenia ich praw
 • żądania lub wyłudzania pięniędzy lub innych korzyści materialnych

3.11 Także zobowiązujesz się

 • oczernienia kogoś, udostępniania jakichkolwiek nielegalnych materiałów (jak na przykład, ale nie jedynie, zdjęć osób trzecich)
 • do nie przesyłania żadnych oprogramowań chronionych prawem autorskim lub komercyjnych, chyba, że jesteś właścicielem takiego prawa lub masz na to zgodę od właściciela;
 • do nie używania Swerisu w takich sposób, żeby miało to jakikolwikek negatywny wpływ na innych użytkowników;
 • do nie przechwytywania emaili i nie czynienia żadnych prób w tym kierunku

3.12 Jeśli nie zachowasz zgodności z przynajmniej jedną z wyszczególnionych klauzul, firma może wypowiedzieć umowę i natychmiast zablokować dostęp do usługi. Wszelkie roszczenia pieniężne wobec użytkowników pozostają nienaruszone. Ponadto firma zastrzega sobie prawo do zgłaszania roszczeń przed sądami w sprawach cywilnych i karnych.

3.13 Jeśli korzystasz z Serwisu i danych na nim zawartych z przyczyn komercyjnych, biznesowych, będziesz zobowiązany do zapłaty kary wynikającej z kontraktu w wysokości 10,000 CHF za każde udowodnione nieprzestrzeganie kontraktu, lub najwyższą przewidzianą przez prawo karę, bez uprzedzenia.

3.14 Zobowiązujesz się nie angażowac nas w żadne straty, procesy czy roszczenia, które mogą wyniknąć podczas Twojej rejestracji i korzystania z Serwisu. W szczególności, masz obowiązek zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności, zobowiązań, kosztów i strat w związku ze stratami związanymi z pomówieniami, napaści, oczernienia i pogwałceniem praw osobistych przez innych użytkowników, z powodu pogwałcenia własności intelektualnej przez Ciebie. Ponadto zwalniasz nas z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze złamania Warunków Użytkowania przez Ciebie.

3.15 Oczekujemy, że będziesz regularnie sprawdzał otrzymane od nas wiadomości i jeśli zajdzie taka potrzeba, zapisywał je na swoim komputerze lub innym nośniku.

3.16 Wszystkie wiadomości przychodzące do użytkowników bezpłatnej usługi są przechowywane w skrzynce odbiorczej na stronie przez 30 dni. Wszystkie przychodzące wiadomości do użytkowników premium są przechowywane przez 3 miesiące. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania i usuwania każdej wiadomości, komentarza, zdjęcia, a nawet całego profilu ("treści"), które według Ciebie naruszaj Warunki lub mogą być obraźliwe, niezgodne z prawem lub które mogą naruszać prawa lub poddawać ryzyku bezpieczeństwo innych członków.

3.17 Jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twojego profilu jeżeli nie korzystasz z darmowego Serwisu dłużej niż sześć (6) miesięcy, nawet bez uprzedzenia. Z troski o Twoje dane, po upłynięciu tego terminu jesteśmy zmuszeni założyć, że nie jesteś zainteresowany przechowywaniem swoich danych. Jest to także z korzyścią dla naszego serwisu, gdyż nie posiada on nieaktywnych członków.

4. SPECJALNE WARUNKI DLA KLIENTÓW Z UE

Prawo do odwołania

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania żadnej przyczyny.

Okres wypowiedzenia upłynie po 14 dniach od zawarcia kontraktu.

Aby skorzystać z prawa do wypowiedzenia, musicie Państwo poinformować nas Dating Factory,
Biuro Obsługi Klienta,
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Szwajcaria
Tel.: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com), o decyzji zrezygnowania z kontraktu jednoznacznie i na piśmie (może to być list lub email). Mogą Państwo skorzystać z załączonego formularza o odwołanie członkostwa, lub przesłać nam prosbę o zwrot płatności w jakimkolwiek innym formacie pisemnym, w którym jasno zawarty będzie Państwa adres email, nazwa strony oraz data płatnosci. Prośba o zwrot musi zawierać pełne imię, nazwisko oraz podpis. Możemy okazjonalnie poprosić o ważną kopię dokumnetu tożsamości w celu dodatkowej weryfikacji.

Aby upewnić się, że wypowiedzenie zostanie złożone na czas, należy skomunikować się z nami przed upłynięciem wymaganego okresu wypowiedzenia.

Skutki wykonania prawa do rezygnacji

Jeśli dokonają Państwo wypowiedzenia serwisu, zwrócimy otrzymaną wpłatę, w ciągu 14 dni od daty, w której otrzymamy wypowiedzenie. Zwrotu kosztów dokonamy tą samą drogą, jaką otrzymaliśmy zapłatę chyba, że Klient wyraźnie zażyczy sobie innej metody zwrotu kosztów. W obu przypadkach pokrywamy koszty przesyłki.

Jeśli przed dokonaniem okresu wypowiedzenia rozpoczną Państwo korzystanie z serwisu, należy się nam zapłata za czas podczas którego serwis był używany aż do momentu skomunikownia z nami odwołania serwisu.


Modelowy formularz odwołania kontraktu

(wypełnij i zwróć nam tylko w przypadku, kiedy chcesz odwołać kontrakt)

Biuro Obsługi Klienta, Place de la Gare 2, 1950 Sion, Szwajcaria

— Ja/My (*), niżej podpisany/a daję przewidziany okres wypowiedzenia na odwołanie mojego/naszego (*) kontraktu na nastepujące dobra (*)/ oraz serwis (*),

— Zamówiony (data) (*)/otrzymany (data) (*): __________________________

— Imię i nazwisko Klienta (ów): __________________________

— Adres Klienta(ów): __________________________

— Podpis Klienta(ów) (tylko w przypadku wysyłania formularza na papierze): __________________________

—Data: __________________________


(*) Skreśl niepotrzebne


Uwaga: Aby pomóc nam Państwa zidentyfikować i odwołać kontrakt szybko, proszę do wypowiedzenia dołączyć następujące dane :
-adres mailowy pod którym Państwo się zarejestrowali
-oraz nazwa strony z której dokonujecie państwo rezygnacji

5. Zakończenie; Przedłużenie kontraktu, Przerwanie usługi

5.1 Zerwanie umowy

Kiedy mowa jest o zerwaniu kontraktu, należy podkreślic różnicę między kontraktem dotyczącym darmowego członkostwa, który zawiera się w momencie rejestracji a płatną zależnością kontraktową, która ma miejsce podczas zakupu płatnego członkostwa.

Masz prawo zerwać darmową relację kontraktową w każdej chwili bez podania przyczyny.

My mamy prawo do przerwania darmowej zależności kontraktowej z Tobą dając 14 dniowy okres wypowiedzenia. Nie dotyczy to prawa do zablokowania Ciebie, jeśli mamy ku temu ważne powody.

Płatna zależność kontraktowa musi być wypowiedziana conajmniej 14 dni przed upływem terminu umowy lub innego terminu wyszczególnionego w kontrakcie podczas dokonywania płatności. Wypowiedzenie z umowy o płatnych usługach jest skuteczne tylko wtedy, gdy następuje w drodze wyraźnego, pisemnego oświadczenia. Aby ułatwić rozwiązanie kontraktu oraz zapobiec nadużyciom należy zawsze sprecyzować swoje dane rejestracyjne, traktowane jest to jako absolutna konieczność.

UWAGA: Płatna zależność kontraktowa nie może być przerwana po prostu poprzez skasowanie profilu. Jeśli dokonałeś zakupu płatnego członkostwa i skasowałeś swój profil, zależność kontraktowa nie zostanie tym samym przerwana. Jeśli dokonałeś płatności ale nie korzystasz z serwisu lub skasowałes profil - zaledwie wyrażasz brak chęci używania serwisu. Oznacza to, że nie należy się zwrot kosztów za serwis. Jak wspomniano, zawsze konieczne jest pisemne zerwanie kontraktu.

Trzydzieści (30) dni po złożeniu wniosku o rozwiązanie niniejszej Umowy Twoje konto i dane zostaną trwale usunięte i nie będą już dostępne w naszej stronie internetowej.

Trzydzieści (30) dni po otrzymaniu pisemnego pisma wypowiadającego niniejszą Umowę, Twoje konto i dane zostaną trwale usunięte i nie będą już dostępne w naszej stronie internetowej.

Prześlij wypowiedzenie listem lub pocztą elektroniczną na adres:

Dating Factory Dating Factory
Biuro Obsługi Klienta
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Szwajcaria

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

5.2 Przedłużenie kontraktu

Kontrakt dotyczący korzystania z płatnego serwisu jest automatycznie przedłużany o okres pierwotnej subskrypcji, chyba że zostanie on zerwany na piśmie przynajmniej 14 dni kalendarzowych przed kolejnym terminem płatności lub jeżeli podczas dokonywania subskrypcji wspomniany był inny okres wypowiedzenia.

Odstępstwa od tej reguły mogą być w przypadku darmowej subskrypcji, kampanii reklamowych i tym podobnych. W każdym z tych przypadków klient jest informowany o trwaniu darmowego okresu próbnego, opcji przerwania i automatycznego przedłużenia kontraktu.

Przy zakupie płatnej usługi jesteś informowany, po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, o starcie i długości trwania kontraktu oraz jego przedłużeniu w przypadku nie wypowiedzenia umowy na czas. Potwierdzenie płatności zostanie przesłane emailem zawierajacym nume referencyjny płatności. Należy zachować kopię tego numeru - będzie on potrzebny przy dokonywaniu terminacji umowy.

Po dokonaniu pierwszej płatności Twoja subskrypcja będzie odnowiona automatycznie o tę samą ilość czasu na jaką dokonana została pierwsza subskrypcja chyba że została ona przez Ciebie zawieszona lub odwołana. Kolejne płatności będą pobierane okresowo, tego samego dnia miesiąca, którego została dokonana pierwsza płatność. Jeśli transakcja nie powiedzie się, spróbujemy ponownie później. Oplaty za serwis mogą się różnić w zależności od strony internetowej w każdej chwili (e.g. due to VAT changes, etc.) i będzie to uwzględnione przy najbliższej płatności. Poinformujemy Cię o zmianie ceny i wyjatkowych prawach do odwołania jeśli nie zgadzasz się z nową ceną. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianą ceny możesz przerwać swoje członkostwo i umowę poprzez wysłanie nam podpisanego formularza z prośbą o zawieszenie serwisu.

Obniżone ceny i specjalne oferty obowiązują tylko przy pierwszej transakcji. Kolejne płatności za subskrypcję będą płatne w 100%

5.3 Przerwanie usługi

Zachowujemy prawo do przerwania oferowanego serwisu w części lub całości. Poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem, dając przynajmniej 14 dni wypowiedzenia. Jeśli użytkownik zapłacił za usługę, ale w momencie zakończenia subskrypcji nie wykorzystał w całości swoich uprawnień do usługi, użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot za niewykorzystane uprawnienia lub równoważne przedłużenie okresu subskrypcji.

6. Informacje dotyczące danych

6.1 W ramach realizacji usług firma zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i przetwarzania danych.

6.2 Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych następuje zgodnie z polityką prywatności. Użytkownik wyraża zgodę, aby na czas korzystania z usług zbierano jego dane, przechowywano i wykorzystywano dane osobowe wyszczególnione w polityce prywatności, w tym przekazywano dane osobowe poza miejsce zamieszkania, nawet wtedy, gdy w kraju eksportu obowiązują inne przepisy. Ponadto wszystkie dane rejestracyjne przesłane przez ciebie podczas rejestracji konta są wyłączną własnością firmy. Użytkownik niniejszym wysyła i upoważnia nas do wykorzystywania wszystkich Danych rejestracyjnych oraz innych danych umożliwiających identyfikację, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Więcej warunków prywatności znajdziesz w Politykę Prywatności. W związku z przepisami prawa politykę prywatności uznaje się za integralną część warunków korzystania z usługi.

6.3 Potwierdzasz że treść wprowadzona przez Ciebie do Serwisu Strona internetowa jest dostępna dla całej bazy danych klientów Dating Factory. Jest to wiążące bez względu na to czy inni klienci są także członkami Strona internetowa czy innej strony należącej do sieci Dating Factory czy innej współpracującej z nami strony. Z drugiej strony Ty także korzystasz z przywilejów bycia częścią bazy danych sieci Dating Factory w naszym Serwisie, mając dostęp do szerszej bazy danych.

6.4 Twój profil może być znaleziony w wyszukiwarce i Ty także możesz szukać profili ludzi z innych stron należących do tej samej sieci należącej do nas. Może być też wyszukany przez strony trzecie, poprzez np. Google czy MSN itd.

6.5 Aby zwiększyć Twoje szanse na sukces Strona internetowa daje Ci darmową wiadomość na przełamanie lodów. Dzięki niej Twój profil jest maksymalnie widoczny a Twoje dopasowane typy automatycznie dostają osobiste powiadomienie w Twoim imieniu.

6.6 W czasie trwania usługi i umieszczania reklam, podczas użytkowania pewnych obszarów serwisu, możemy umieścić unikalny cookie w Twojej przegladarce. Są one normalną częścią internetu, korzysta z nich także przez Stronę internetową, aby aby bezpiecznie zidentyfikować Twoje logowania i utrzymac sesję podczas dłuższej nieaktywnośći.Wszytskie informacje w ten sposób zgromadzone są całkowicie anonimowe. Przekazywanie danych osobowych ze Szwajcarii do krajów bez odpowiedniego poziomu ochrony danych jest zabronione. Poprzez rejestrację w naszym serwisie godzisz się na instalację plików cookie. Po więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie prosimy odwiedzić naszą stronę informacyjną Politykę plików cookie.

7. Prawo użytkowania i prawa autorskie

Wszelkie prawa do programów, serwisów, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków i materiałów należących do nas muszą pozostać wyłącznie naszą własnością. Jesteśmy jedynymi właścicielami praw do nich. Korzystanie z programów, serwisów, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków i materiałów zawartych tutaj może służyć wyłącznie do celów opisanych w Warunkach Użytkowania. Jakiekolwiek kopiowanie programów, serwisów, technologii, marek, nazw handlowych, wynalazków i materiałów należących do nas jest zabronione chyba, że wyrazimy na to zgodę.

8. Odpowiedzialność

8.1 Kontakt pomiedzy naszymi członkami może odbywać się tylko za obopólna zgodą. Nie ponosimy odpowiedzialności za fakt, że podczas trwania umowy nie został nawiązany żaden kontakt. Jednakże staramy się pośredniczyć w nawiązaniu takowych kontaktów poprzez wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia i technologie.

8.2 Nie jesteśmy odpowiedzialni za nadużycie danych i informacji gdyż zawsze istnieje prawdopodobieństwo, pomimo wyrażenia naszego zakazu, do nadużyć i złamania prawa. Nie jesteśmy także odpowiedzialni za fakt dostania się informacji do strony trzeciej i nadużycia przez tę stronę.

8.3 Nie jesteśmy w stanie zagwarantować nieprzerwanego serwisu - to znaczy dostępnego bez żadnej przerwy. Zwłaszcza nie możemy ponosić odpowiedzialności za wady sprzętu technicznego i brak dostępu do serwisu w przypadku siły wyższej lub czynników poza naszą kontrolą (np. błąd głównej sieci)

8.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za próby zdobycia Twoich informacji przez stronę trzecią, np.w formie ataku hakerskiego.

8.5 Z ainne poniesione straty możemy tylko ponosić odpowiedzialność w przypadku zamierzonego rażącego zaniedbania naszych właścicieli, pracowników lub agentów i ta odpowiedzialność jest proporcjonalna do innych przyczyn składających się na poniesioną stratę.

8.6 W przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, lub w przypadku załamania ważnych zobowiązań wynikających z kontraktu, jesteśmy odpowiedzialni za zaniedbanie. Jest to jednak odpowiedzialność ograniczona do przewidywalnych, bezpośrednich strat typowych dla tego typu zależności kontraktowej. W każdym przypadku odpowiedzialność firmy wobec użytkownika jest ograniczona, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, do łącznej kwoty wszystkich opłat, które użytkownik uiścił na rzecz firmy w okresie 6 miesięcy poprzedzających zdarzenie powodujące wezwanie do poniesienia odpowiedzialności.

8.7 W przypadku, gdy użytkownik nawiąże znajomość (online lub offline) za pośrednictwem usługi, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w konsekwencji tej znajomości, ponieważ jest wyłącznym obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności aby uniknąć niepożądanych sytuacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwym, aby firma przeanalizowała historię osobistą każdego użytkownika rejestrującego się do usługi.

8.8 W innych przypadkach odpowiedzialność jest wyłączona.

9. Sprzeciwy

9.1 Wszelkie zastrzeżenia co do naliczonej kwoty muszą zostać zgłoszone pisemnie do Dating Factory w ciągu szesciu (6) tygodni od daty pobrania płatnosci lub otrzymania faktury. Jesli w ciągu 6 tygodni nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, płatosć zostanie uznana za potwiedzoną. Aby uniknać wszelkich nieporozumień – brak korzystania z serwisu, kedy był on dostepny nie daje powodu do zgłoszenia zastrzeżenia
Jeżeli podany jest ważny powód do reklamacji, kwota płatnosci zostanie zwrócona lub ewentualnie zostanie zaproponowana usługa o podobnej wartosci jako ekwiwalent. Będzie on oowiązywał przez okres ważnosci oryginalnej usługi co do której została zgłoszona reklamacja.
Jeżeli w wypadku zgłoszenia zażalenia problem nie zostanie rozwiązany do końca okresu opóźnienia, klient ma prawo do rozwiązania umowy.
Nieznaczna, krótkotrwała przerwa w dostawie serwisu nie daje tytułu do zażalenia. Nieznaczna przerwa w dostawie płatnego serwisu jest wówczas, kiedy uniemożliwiony dostęp do serwisu nie przekracza dwóch dni robpczych następujących po sobie.

9.2 Masz prawo do zgłoszenia reklamacji transakcji oraz uzyskania obciążenia zwrotnego („chargeback”), o ile twoje roszczenie zostanie uznane za uzasadnione. Procedura obciążenia zwrotnego zostanie wszczęta i rozpatrzona przez wystawcę karty lub odpowiednią instytucję kredytową po dokonaniu należytej weryfikacji. Jako użytkownik zobowiązujesz się do przestrzegania tej procedury. Do najczęstszych przyczyn ubiegania się o obciążenie zwrotne należą

 • nieautoryzowane lub nieprawidłowo autoryzowane transakcje
 • obciążenia, których użytkownik nie rozpoznaje
 • podwójne obciążenia
 • transakcje, które zostały uruchomione lub przetwarzane niezgodnie z niniejszymi warunkami lub rzekomo niezgodnie z prawem bądź transakcje, które wzbudzają takie podejrzenia
 • reklamacje składane przez użytkownika do instytucji kredytowej lub finansowej, z którą łączy go stosunek umowny.

9.3 W przypadku uznania roszczenia o obciążenie zwrotne otrzymasz zwrot pełnej kwoty opłaty subskrypcyjnej, której dotyczyła reklamacja.

9.4 Niniejszym zobowiązujesz się zapewnić nam, na nasz wniosek, stosowną pomoc w procesie rozpatrywania wszelkich reklamacji płatności, w tym przy prowadzeniu weryfikacji transakcji dokonywanych w związku z pobieraniem świadczonych przez nas usług.

9.5 Niniejszym zobowiązujesz się, że domagając się obciążenia zwrotnego, będziesz kierować się uczciwymi zamiarami. Jednocześnie informujemy, że zachowujemy prawo do odmowy odnowienia subskrypcji lub odmowy ponownego świadczenia usług klientowi, który wnosił roszczenia uznane przez firmę za nieuczciwe lub bezzasadne.

9.6 W przypadku nie zrealizowania płatności rezerwujemy prawo do skorzystania z usług firmy windykacyjnej i zażądania uregulowania płatności. Rezerwujemy także prawo do naliczenia z tym związanych odsetek.

9.7 Firma zastrzega sobie również prawo do naliczania odsetek od zaległych płatności w wysokości wynikającej z przepisów prawnych i/lub kwoty w wysokości 10% rocznie.

10. Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

10.1 Aby rozstrzygnąć skargę dotyczącą usługi lub strony internetowej, należy skontaktować się z działem obsługi klienta strony internetowej za pośrednictwem formularza Skontaktuj się z nami zamieszczonego na stronie internetowej.

10.2 Jeżeli zastosowanie artykułu 10.1 nie spowoduje polubownego rozwiązania sprawy w ciągu 15 dni kalendarzowych od złożenia reklamacji, zastosowanie będą miały następujące postanowienia.

10.3 Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub dotyczące zawarcia, interpretacji lub wykonania niniejszej umowy lub naruszenia, rozwiązania, lub nieważności, które nie zostały rozstrzygnięte na podstawie artykułu 10.1, będą ostatecznie rozstrzygane przez arbitraż.

10.4 Strony przeprowadzą arbitraż zgodnie z zasadami proceduralnymi CEDIRES (Centrum Rozwiązywania Sporów) przez trybunał arbitrażowy powołany przez sąd arbitrażowy.

10.5 W skład trybunału arbitrażowego wchodzi jeden arbiter.

10.6 Miejscem arbitrażu będzie Londyn (Anglia), Paryż (Francja) lub Bruksela (Belgia). Jednakże strony mogą zgodzić się na zorganizowanie arbitrażu w innym miejscu. Jeżeli strony nie uzgodnią miejsca arbitrażu, miejscem arbitrażu będzie Bruksela, Belgia. W przypadku, gdy prawo kraju, w którym użytkownik rezyduje, pozwala na wszczęcie postępowania w kraju ojczystym użytkownika niezależnie od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) i gdyby użytkownik nie zgodził się na arbitraż odbywający się w Brukseli, miejscem arbitrażu będzie stolica kraju ojczystego użytkownika.

10.7 10.7 Językiem postępowania arbitrażowego będzie język niniejszej umowy, tj. język polski. Strony mogą wyrazić zgodę na używanie innego języka podczas składania ustnych wyjaśnień (i/lub pisemnych oświadczeń), jeśli wszystkie strony i arbiter/arbitrzy wyrażą na to zgodę.

10.8 Obowiązujące zasady prawne to Lex Mercatoria (międzynarodowe prawo handlowe), ale po powstaniu sporu strony mogą zgodzić się na jego rozstrzygnięcie zgodnie z zasadami, które każda rozsądna i sprawiedliwa osoba zastosowałaby zgodnie z tym, co jest sprawiedliwe i/lub zwyczajowo zgodne z międzynarodowym prawem gospodarczym, biorąc pod uwagę postanowienia niniejszej umowy. W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę standardy ochrony przewidziane w europejskim prawie konsumenckim.

11. Inne

11.1 Informacja zawarta na stronie płatniczej (w razie zakupu płatnego członkostwa) tworzy wraz z warunkami umowy całość umowy pomiędzy nami a Tobą w związku ze stroną internetową i korzystaniem z usługi.

11.2 Rejestracja i subskrypcja jest indywidualna. Nie można przekazać swoich praw i obowiązków do rejestracji i subskrypcji.

11.3 Mamy prawo do upoważnienia trzeciej strony, działającej jako nasz agent do świadczenia usług w ramach serwisu pod warunkiem, że nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu na Ciebie.

11.4 Jeżeli jakieś poszczególne punkty tych Warunków Umowy lub kontraktu staną się nieaktualne lub niekompletne, nie ma to żandego wpływu na pozostała część Warunków Umowy. Zawartość kontraktu powinna być interpretowana zgodnie z prawem.

11.5 Budowa, moc prawna i wykonanie niniejszych OWS będą podlegały pod każdym względem pod Lex Mercatoria, tj. międzynarodowym prawem handlowym, biorąc pod uwagę fakt, że użytkownik jest chroniony europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony konsumenta i zgadza się, że wszelkie spory wynikające z niniejszych OWS lub umowy będą podlegać wyżej wymienionej klauzuli rozstrzygania sporów, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

11.6 Wszelka korespondencja dotycząca członkostwa i subskrypcji powinna być adresowana do"

Dating Factory Dating Factory
Biuro Obsługi Klienta
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Szwajcaria

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

Sieć Dating Factory Strona internetowa dostawca usługi i Serwisu SAOC T/A Tyche Technologies SA, Szwajcaria. Strona internetowa sexo.singles. Z naszym biurem skontaktujesz się pod adresem Place de la Gare 2, 1950 Sion, Switzerland.
(Prosimy adresować wszelka korespondencję do Biura Obsługi Klienta. Korespondencja wysyłana do Szwajcaria będzie przekazywana do działu obsługi klienta z dużym opóźnieniem, lub zwracana do nadawcy.)

GTC przetłumaczono wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku niezgodności pomiędzy tłumaczeniem i wersją angielską wiążąca jest wersja angielska.