Jelen Használati Feltételek a(z) sexo.singles tagjaira érvényesek

FIGYELEM: 18. évüket be nem töltött személyek nem látogathatják ezt a weboldalt és nem vehetik igénybe a(z) sexo.singles (a továbbiakban a „Weboldal”) szolgáltatást (a továbbiakban a „Szolgáltatás”).

Az alábbi Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban “ÁSZF”) meghatározzuk azokat feltételek, amelyek mellett a Weboldal Szolgáltatása működik a(z) SAOC T/A Tyche Technologies SA CHE-443.630.418., a Dating Factory (a továbbiakban "minket” “mi” vagy “miénk" vagy “Dating Factory” vagy “Dating Factory Network”) márkanéven/nevek alatt által üzemeltetett sexo.singles szolgáltatás (a továbbiakban “Szolgáltatás”) használható. Kérjük, figyelmesen olvassa át a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Szolgáltatásra történő regisztrációval elismeri, hogy elolvasta és elfogadta az ÁSzf-et, valamint az Adatvédelmi irányelvet és a Cookie-k kezelésére vonatkozó irányelvet. Az ÁSZF az önnel kötött szerződés elválaszthatatlan része. A feltételek megváltoztatása nem megengedett.

Fiatalkorúakra vonatkozó speciális megjegyzés

A 18. életévüket be nem töltött személyek szolgáltatásaink használatára nem jogosultak. Kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne használják a Weboldalt, és ne adjanak meg adatokat az oldalon. A Weboldal 18 (tizennyolc) év fölötti, illetve az adott joghatóságban felnőttkort elért (attól függően, hogy melyik a magasabb életkor), szabad akaratukból cselekvő felnőtt korú személyek számára nyújt szolgáltatást. A felnőttkort még el nem ért személyek nem jogosultak a Weboldal által kínált szolgáltatások és/vagy termékek használatára, és/vagy megvásárlására, illetve az azokra történő regisztrációra, valamint arra, hogy az oldal tagjaivá váljanak.

1. Szolgáltatás

1.1 A szolgáltatás csak regisztrációt követően vehető igénybe. A regisztráció díjmentes. A regisztrációval díjmentes alapú szerződéses jogviszonyba lép velünk, melyet a jelen ÁSZF szabályoz.

1.2 Emellett a díjköteles előfizetésben további széles körű szolgáltatásokat is biztosítunk, ha kommunikálni szeretne más tagokkal, és a szolgáltatás minden funkcióját használni kívánja. A díjköteles szolgáltatások használata előtt mindig megfelelő értesítést kap, amely a vonatkozó díjtételeket és az azokhoz tartozó összegeket is tartalmazza. A díjköteles előfizetések összegét a megadott fizetési módon (hitelkártya vagy egyéb bankkártya) vonjuk le. A szolgáltatásra való előfizetés időtartamát Ön határozza meg. A díjköteles szolgáltatások a megfelelő díj megfizetését követően vehetők igénybe. Az Ön által kifizetett előfizetési időszakot az eredeti előfizetés időtartamának megfelelően automatikusan meghosszabbítjuk, hacsak Ön a profil beállításaiban le nem mondja azt. Amint az előfizetés díjának megfizetése aktuálissá válik, egy fizetésmegerősítő e-mail-üzenetben értesítjük, amelyben a szóban forgó előfizetés automatikus meghosszabbítása is szerepel. Az előfizetések díjának esetleges emelkedéséről értesítést küldünk, és szükség esetén beleegyezését kérjük az előfizetés meghosszabbításával kapcsolatban. A díjköteles szolgáltatásokat a megfelelő díj megfizetése ellenében használhatja, és kizárólag azután, hogy a szóban forgó díj érvényesen levonásra került az Ön számlájáról. A következő havi előfizetés díját a következő előfizetési időszak kezdetét megelőző 24 órában vonjuk le. Ha az Ön által megadott fizetési módon nem tudjuk levonni a díj összegét, az első elutasítás után harminc (30) napon belül újra próbálkozunk a díj levonásával. Ha nem sikerül levonnunk a díjat az megadott fizetési mód alkalmazásával, akkor hozzáférését a nem díjköteles szolgáltatásokra korlátozzuk.
Sikertelen ismétlődő fizetés esetén legfeljebb 3.00 USD (vagy a helyi pénznemben ezzel egyenértékű) adminisztrációs díj kerülhet felszámításra annak érdekében, hogy az előfizetése aktív maradhasson, amíg a teljes előfizetési díjat nem sikerül sikeresen feldolgozni.

1.3 Tagsága kizárólag az Ön személyes használatát biztosítja. Ön nem jogosult arra, hogy másokat felruházzon az Ön tagságának vagy fiókjának a Weboldalon történő használatára. Ez azt jelenti, hogy az adatelérését nem oszthatja meg harmadik felekkel vagy az elért adatokat nem továbbíthatja harmadik fél számára. A szolgáltatás kizárólag magáncélra használható. A regisztrációval vállalja, hogy a jelen Szolgáltatást kizárólag magáncélra és nem üzleti célra használja fel.

2. Regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele

2.1 A Szolgáltatás igénybevétele kizárólag regisztrációt követően lehetséges.

2.2 A regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és kijelenti, hogy a figyelmeztetést megértette, azaz elmúlt 18 éves.

2.3 A mobileszközökön elérhető szolgáltatások a mobileszköz böngészőjének bővítményeitől, illetve funkcióitól függően korlátozottak lehetnek, és előfordulhat, hogy a szolgáltatások nem minden funkciója érhető el.

2.4 Biztosítania kell a regisztráció, valamint a vásárlás és az azt követő fizetési folyamat során megadott adatok valódiságát.

2.5 Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatás eléréséből kizárjuk, amennyiben a Szolgáltatást jogellenesen vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottakkal ellentétes módon használja. A szolgáltatás elérésének a fenti okokból történő korlátozása nem mentesíti önt a szolgáltatás megvásárlása miatt beálló fizetési kötelezettség alól. Ebben az esetben bármely, részünkre már befizetett, maximum 250 EUR (kettőszázötven euró) összeget nem fizetünk vissza, hanem kötbérként visszatartjuk. Kifejezetten fenntartjuk a jogot az egyösszegű, maximum 250 EUR (kettőszázötven euró) összegű kötbérre abban az esetben, ha még nem fizetett vagy a befizetett összeg nem éri el ezt az összeget. A fenti kötbér megfizetése nem mentesíti az esetlegesen okozott nagyobb károkból eredő kártérítési igény alól.

3. Felhasználási feltételek

3.1 A Weboldal elsődleges célja felnőttszórakoztató élmények biztosítása. A Szolgáltatás használata révén a tagok felvehetik a kapcsolatot egymással, képeket küldhetnek egymásnak, megoszthatják történeteiket és fantáziáikat, beszélgetést kezdeményezhetnek más tagokkal, képviselőinkkel, illetve automatikus rendszerünkkel.

3.2 Ön megérti és elfogadja, hogy nincs garancia arra, hogy a Weboldalon megfelelő randevúpartnert, társat, vagy bármilyen egyéb tevékenységhez partnert talál, illetve hogy bármely tagunkkal személyesen találkozhat. A Weboldal a tagjainak csupán felnőttszórakozási élményt nyújt.

3.3 Az ön által megadott valamennyi adatért kizárólag Ön a felelős. Biztosítania kell a megadott adatok helyességét és azt, hogy azok személyesen önt írják le. Vállalja, hogy harmadik személy adatait nem tünteti fel a sajátjaként. A szándékosan vagy rosszhiszeműen hamis adatok megadása - különös tekintettel harmadik fél bankkártya- vagy hitelkártya-adatainak megadására azok hozzájárulása nélkül - jogi következményeket von maga után.

3.4 Vállaja, hogy a részünkre megadott adatokat frissíti, különös tekintettel a szerződéskötéshez és a fizetéshez megadott adataira.

3.5 A szolgáltatás révén nyilvánosságra hozott vagy megjelenített, valamint a más felhasználóknak elküldött tartalomért egyedül Ön viseli a felelősséget. Tartalomnak a szolgáltatás bármely nyilvános részébe történő feltöltésével Ön automatikusan vissza nem vonható, időhatár nélküli, nem kizárólagos, világszerte érvényes engedélyt biztosít számunkra ezen információk és tartalmak felhasználására, valamint a tartalmak továbbengedélyezésére, és garantálja számunkra, hogy Ön jogosult e jogok biztosítására. Fenntartjuk a jogot a profilokban szereplő tartalmak, beleértve ebbe a tag felhasználónevét, fényképeit, promóciós anyagokban történő felhasználására. A Weboldal csatlakozott Dating Factory hálózatához, amely számos weboldal erőforrásait és tagjait egyesítve nagyobb számú taggal teszi lehetővé az Ön számára a kommunikációt. Az Ön által elküldött minden tartalom a hálózat más oldalain is megjelenhet.

3.6 Nem ellenőrizzük a tagjaink által közzétett bármely információ valódiságát. Jogunkban áll, de nem vagyunk kötelesek vizsgálni a profilok tartalmát, beleértve a feltöltött képeket, általános jogszerűség, a jelen Általános Szerződési Feltételek és a vonatkozó weboldalakon meghatározott szabályoknak való megfelelőség szempontjából, és szükség esetén elutasítani, módosítani vagy akár törölni a kérdéses tartalmat. A Szolgáltatás használatával elfogadja, hogy bármely tag profilja, üzenetei és kommunikációja esetlegesen nem valós és hogy a szolgáltatás kizárólagosan szórakoztató céllal rendelkezik. Ezt részletesen a 3.17. szakasz ismerteti.

3.7 Ön vállalja, hogy nem szolgáltat olyan információt, melynek kiadására kifejezetten nem kérték fel. Ez a szabály kifejezetten vonatkozik a nevekre, állandó lakcímekre, e-mail címekre, webcímekre, telefonszámokra és fax-számokra.

3.8 Vállalja, hogy más felhasználók adatait (különösképpen a neveket, állandó lakcímeket, e-mail címeket, webcímeket, telefonszámokat és fax-számokat) az e-maileket és egyéb olyan kapcsolattartási formákat, amelyekhez a Szolgáltatás használata során jut hozzá, bizalmasan kezeli, továbbá vállalja, hogy ezen elérhetőségek tulajdonosainak hozzájárulása nélkül nem teszi a fenti adatokat elérhetővé harmadik fél számára. Tilos továbbá a tagsággal nem rendelkező ügyfelek adatainak átadása, melyek a Szolgáltatás részét képezik.

3.9 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy sem most, sem a jövőben nem használhatja kereskedelmi célra az Önre bízott információt vagy olyan célokra, mellyel a szerződést megszegné. Vállalja, hogy a személyes kommunikációtól eltérő céllal nem küld üzeneteket a többi tag részére, különös tekintettel egyes áruk és szolgáltatások reklámozására vagy versenyeztetésére. Vállalja, hogy nem küld láncleveleket vagy ehhez hasonlókat.

3.10 Nem használhatja szolgáltatásainkat a megadottól eltérő célra és különösképpen tartózkodnia kell a Szolgáltatás használatától, amennyiben

 • rágalmazó, kifogásolható vagy más tekintetben illegálisnak minősülő anyagokat terjeszt (különösképpen, de nem kizárólagosan olyan anyagok esetében, amelyek harmadik fél személyiségi jogait sértik, mint. pl. harmadik félről készült fényképek);
 • másokra nézve fenyegetőnek vagy támadónak minősül és /vagy jogaikat sérti;
 • zálogot vagy pénzt, illetve készpénzfizetést igényel

3.11 Vállalja továbbá, hogy

 • nem tölt fel vírust (fertőzött szoftvert) tartalmazó adatokat, és semmilyen más típusú rosszindulatú szoftvert (ideértve többek között, de nem kizárólagosan: férgeket, trójai programokat, kémprogramokat stb.) a Szolgáltatásba;
 • a Szolgáltatási felületre nem tölt fel semmilyen szoftvert tartalmazó adatot vagy más egyéb, szerzői jogi védelem vagy egyéb kereskedelmi oltalom alá eső anyagot, kivéve azon eseteket, amennyiben ön ezen szóban forgó jog tulajdonosa vagy a szoftver és egyéb anyag felhasználásához szükséges hozzájárulást a jogtulajdonostól beszerezte;
 • nem használja a Szolgáltatást oly módon, hogy azzal a Szolgáltatás más felhasználók részére történő hozzáférését negatívan befolyásolná;
 • nem akadályozza az e-mailes forgalmat vagy nem tesz erre irányuló lépéseket.

3.12 Amennyiben a fenti bekezdésekben szereplő kötelezettségek bármelyikének nem tesz eleget, felbonthatjuk az Önnel kötött szerződéses jogviszonyt, és azonnali hatállyal megtagadhatjuk a Szolgáltatáshoz való hozzáférését. Ez nem érinti az önnel szemben támasztott bármely esetleges pénzbeli követelésünket. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy polgári és büntetőeljárást kezdeményezzünk ön ellen.

3.13 Abban az esetben, ha a Szolgáltatást üzleti célokra vagy az ön rendelkezésére bocsátott adatokat kereskedelmi célra használja fel, 10 000 svájci frank (CHF) kötbért köteles fizetni a szabálysértés minden egyes bizonyított esetéért vagy a törvény által meghatározott legnagyobb mértéket, függetlenül az egyéb kártérítési igényektől.

3.14 Ön vállalja, hogy a Szolgáltatás használata, valamint a regisztráció során esetlegesen bekövetkező károkkal kapcsolatos mindennemű eljárás, veszteség, követelés és igény alól mentesít minket. Ön kifejezetten felment minket mindenféle olyan felelősség és kötelezettség, költség és igény alól, amely más ügyfelektől eredő rosszindulatú pletykákból, sértésekből, becsületsértésből és személyiségi jogok megsértéséből, a szolgáltatás az ügyfelek számára történő biztosításának elmaradásából, valamint szellemi tulajdonjogok vagy más jogok Ön általi megsértéséből származik. Továbbá mentesít minket a jelen Általános Szerződési Feltételek Ön általi megszegéséből eredő bármely felelősség és kártérítési kötelezettség alól.

3.15 Beérkezett üzeneteit rendszeresen és megfelelő rendszerességgel kell megnyitnia és megválaszolnia, és amennyiben szükséges, ezek a saját számítógépén vagy más egyéb adathordozó eszközön tárolhatók.

3.16 Az ingyenes szolgáltatás felhasználóinak minden bejövő üzenetét 30 napig tároljuk a weboldalon levő belső postafiókban. A fizetős előfizetők minden bejövő üzenetét 3 hónapig tároljuk a saját belső postafiókodban. Fenntartjuk a jogot minden olyan üzenet, észrevétel, fénykép és teljes profil (a "tartalom") ellenőrzésének jogát, amelyek saját megítélésünk szerint megsértik ezen Feltételeket vagy sértőek, törvénytelenek lehetnek, vagy amelyek més tagok jogait sérthetik vagy azok biztonságát veszélyeztethetik.

3.17 Amennyiben az ingyenes Szolgáltatást több mint hat (6) hónapot meghaladó időtartamig nem veszi igénybe, profilját előzetes egyeztetés vagy értesítés nélkül töröljük az adatbázisból. Ez az intézkedés egyrészt segíti az Ön adatainak védelmét, mivel az időszak eltelte után azt kell feltételeznünk, hogy a továbbiakban nem érdekelt adatainak tárolásában; másrészt, az intézkedésnek köszönhetően csak az aktív felhasználókat/ügyfeleket tartjuk az adatbázisban, ezáltal az általunk nyújtott szolgáltatás naprakész.

4. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK EU-ÁLLAMPOLGÁROK SZÁMÁRA

Visszalépési jog

A szerződéstől 14 napon belül mindennemű indoklás nélkül elállhat.

A szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével a kivételi időszakod lejár.

A törlési jog gyakorlásához, kérjük, tájékoztasson minket a Dating Factory,
Ügyfélszolgálati csapatnak,
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Svájc
Tel.: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com) a jelen szerződés felmondásának szándékáról egyértelmű nyilatkozatban (postai úton küldött levélben vagy e-mailben). Használhatja a mellékelt felmondási formanyomtatványt is, azonban ez nem kötelező.

A törlési kérelem határidejének betartása céljából célszerű, hogy a törlési jog gyakorlására irányuló kérelmét meg a törlési időszak lejárta előtt szíveskedjen elküldeni.

Az elállási jog gyakorlásának hatásai

Amennyiben a jelen szerződést felmondja, vissza kell térítenünk szerződésfelbontási szándékának közlésétől számítva haladéktalanul, de bármely esetben maximum 14 napon belül minden. A visszatérítés visszafizetése ugyanazon az úton történik, ahogyan módon ön az eredeti fizetési tranzakciót lebonyolította, amennyiben erről kifejezetten másként nem rendelkezett; önnek az ilyen (jellegű) visszatérítés eredményeképpen semmilyen többletköltsége nem keletkezik.

Amennyiben a visszalépési időszak során a szolgáltatás teljesítésének megkezdését kéri, úgy a szerződés teljes keretösszegéhez viszonyítva a szerződéstől való visszalépés bejelentését megelőző időszakkal arányos díjat kell fizetnie nekünk.


Felmondási űrlap

(kérjük, töltse ki és küldje vissza, ha fel akarja mondani a szerződést)

— Címzett: Ügyfélszolgálati csapatnak, Place de la Gare 2, 1950 Sion, Svájc

— Alulírott/Mi, az alulírott (*) ezennel értesítem/jük, hogy (*) megszüntetem/jük (*) szerződésemből/szerződésünkből az alábbi áruk (*)/az alábbi szolgáltatások igénybevételét (*),

— A megrendelés kelte (*)/az átvétel napja (*): __________________________

— Az ügyfél (ügyfelek) neve: __________________________

— Az ügyfél (ügyfelek) címe: __________________________

— A felhasználó(k) aláírása (csak abban az esetben, ha ezt a formanyomtatványt kinyomtatják): __________________________

—Dátum: __________________________


(*) a nem megfelelő áthúzandó


Kérjük, ne feledje: Hogy segítsen minket az azonosításban és a visszafizetés gyors lebonyolításában, kérjük, értesítsen bennünket az alábbi, visszafizetési kérelmével kapcsolatos adatokról:
-az ön e-mail címe, mellyel belépett, valamint
-melyik fizetőfelület (platform) használatával kívánja át venni

5. Felmondás; A szerződés kiterjesztése; A szolgáltatás megszűnése

5.1 Felmondás

Ha felmondásról beszélünk, szigorúan meg kell húznunk a regisztrációval létrejövő ingyenes szerződéses jogviszony, valamint a fizetős szolgáltatás igénybevételén alapuló szerződéses jogviszony közötti határt.

Jogában áll a velünk fennálló ingyenes szerződéses jogviszonyt bármikor megszüntetni, mindennemű indoklás nélkül.

A közöttünk fennálló ingyenes szerződéses jogviszonyt 14 napos előzetes értesítést követően szüntetjük meg. Ez a felmondási jog nem érinti a nyomós indokkal történő felmondást vagy kizárást.

A fizetős szerződéses jogviszonyt a szerződés(es szolgáltatás) vonatkozó lejárata előtt legalább 14 nappal fel kell mondani, vagy amennyiben a fizetős hozzáférés vásárlása során más időtartam került megállapításra, a meghatározott időpontban. A fizetős szerződéses szolgáltatás felmondása csak abban az esetben minősül érvényesnek, amennyiben azt egyértelmű, írásos nyilatkozat formájában közölték. A megbízás átláthatóságának biztosítása és az illetéktelenek általi felhasználás megelőzése érdekében minden esetben kérjük, minden esetben kötelezően adja meg a regisztráció során megadott adatait.

Megjegyzés: A fizetős szerződés nem mondható fel a profil egyszerű eltávolításával. Amennyiben fizetős szolgáltatást vásárolt és eltávolítja profiját, a fizetős szerződés (ettől függetlenül) továbbra is érvényben marad. Ha a szolgáltatás díját kiegyenlítette, de azt (tényszerűen) nem használta és profilját törli, ön csupán elutasítja a szolgáltatás használatát. Ez azt jelenti, hogy a már teljesített fizetés összegéből visszatérítésre nem kerül sor. Mint a fentiekben is leírtuk, a fizetős szolgáltatás felmondásának elengedhetetlen feltétele annak írásos formában történő felmondása.

A jelen Szerződés felmondására vonatkozó kérésétől számított harminc (30) nap elteltével fiókját és adatait véglegesen törlik, és a továbbiakban nem lesznek elérhetők a weboldalunkon.

A jelen Szerződés felmondására vonatkozó írásbeli Felmondó Levél kézhezvételétől számított harminc (30) nap elteltével fiókját és adatait véglegesen töröljük, és a továbbiakban nem lesznek elérhetők a weboldalunkon.

A jogviszony írásbeli felmondását kérjük, levélben, vagy e-mailben küldje a következő címre:

Dating Factory Dating Factory
Ügyfélszolgálati csapatnak
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Svájc

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

5.2 A szerződés hosszabbítása

A fizetős szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződés a vásárláskor meghatározott időtartam elteltével automatikusan meghosszabbodik/megújul, kivéve azon eseteket, amennyiben a vonatkozó szerződést nem mondja fel írásban legalább 14 naptári nappal annak lejárta előtt, vagy amennyiben a fizetős szolgáltatás vásárlásakor ettől eltérő időtartam volt meghatározva, a meghatározott időtartamon belül, valamennyi, a regisztráció során megadott adatának feltüntetésével.

Próbatagság, reklámkampány stb. esetén a (fenti) szabálytól eltérhetünk. Ezek esetében is értesítjük a próbatagság időtartamáról, a felmondási lehetőségekről és az automatikus hosszabbítás lehetőségéről, mely minden alkalommal fellép, ha nem él a fenti lehetőséggel.

Fizetős szolgáltatás vásárlása esetén a megrendelés megerősítéséről szóló értesítésben tájékoztatjuk az adott megrendelésre vonatkozó időszakról, a szerződés kezdő dátumáról és a hosszabbítás időtartamáról abban az esetben, ha a szerződés lemondására időben nem került sor. A fizetés jóváírásáról e-mailben küldünk értesítőt, mely tartalmazza a tranzakció hivatkozási számát. Az értesítő e-mailt őrizze meg, mert erre szüksége lehet abban az esetben, ha a fizetési műveletet vissza kívánja vonni.

Próbatagságokra vonatkozó ajánlat esetén a tagságra vonatkozó előfizetés automatikusan meghosszabbodik a próbatagság lejárta utáni eredeti teljes előfizetéssel azonos időtartamra, mindaddig, ameddig az Ön fel nem mondja vagy fel nem függeszti. Az előfizetések számlázása periodikusan, mindig a hónap ugyanazon napján történik, amikor az első fizetési tranzakció végbement, kivéve azon eseteket, amikor a fizetés nem volt sikeres: ebben az esetben egy későbbi időpontban ismételten megkíséreljük. A Weboldal oldal mindenkor fenntartja a jogot a Szolgáltatás előfizetési díjainak megváltoztatására (pl. az általános forgalmi adó változása stb. miatt), mely a következő megújítási periódusban lép életbe. Tájékoztatjuk a megújítás megváltozott díjáról és abban az esetben, ha a megváltozott díjat nem fogadja el, rendkívüli felmondási joggal élhet. Amennyiben bármely előfizetési díj változásával nem ért egyet, felmondhatja tagságát a szolgáltatás-megszüntetési kérelem űrlapjának aláírásával és részünkre történő visszaküldésével.

A speciális ajánlatok kedvezményes előfizetési díjai csak az első befizetésre érvényesek. A további esedékes fizetések a közzétett normál tarifák szerint számítandók, kivéve, ha az adott ajánlat ettől eltérőt nem tartalmaz.

5.3 A szolgáltatás megszűnése

Fenntartjuk a kínált szolgáltatások teljes mértékű vagy részleges szüneteltetésének jogát. A szolgáltatások teljes vagy részleges szüneteltetése előtt legalább 14 nappal előzetesen tájékoztatni fogjuk Önt a tervezett szüneteltetésről és annak mértékéről. Amennyiben már kifizette, de a megszűnésig még nem teljesen merítette ki a Szolgáltatásra való jogosultságát, a fennmaradó időtartamra időarányos visszatérítést kap, vagy az előfizetési időszak ezzel egyenértékű meghosszabbítását.

6. Az adatokkal kapcsolatos tudnivalók

6.1 Vállaljuk, hogy Szolgáltatásaink működtetése során megfelelünk az érvényben lévő, az adatok védelmére és feldolgozására vonatkozó jogi rendelkezéseknek.

6.2 Az Ön személyes adatainak gyűjtése, felhasználása és megosztása során az Adatvédelmi irányelvünkben foglaltak szerint járunk el. Ön elfogadja, hogy Szolgáltatásaink használatával hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi irányelvben foglaltak szerint történő gyűjtéséhez, megőrzéséhez vagy felhasználásához, beleértve személyes adatainak továbbítását a lakóhelye szerinti országból bármely olyan országba, ahol az adatvédelemre vonatkozó törvényi szabályozások eltérőek lehetnek. Azonkívül, minden regisztrációs adat, amelyet a regisztrációt követően vitt be fiókjába, kizárólag a vállalat tulajdonát képezi. Ezzel engedélyezi és felhatalmaz bennünket, hogy újból használjunk minden regisztrációs adatot és egyéb személyes adatot, adatvédelmi irányelveinkkel összhangban. Az adatvédelemre vonatkozó további feltételekért tekintse meg Adatvédelmi irányelvet. Az Adatvédelmi irányelvet valamennyi jogi szándék és cél szempontjából a jelen Felhasználási feltételek szerves részeként kell kezelni.

6.3 Tudomásul veszi és kifejezetten egyetért azzal, hogy az ön által a(z) Weboldal oldalra feltöltött összes tartalom, a Szolgáltatás a(z) Dating Factory oldal adatbázisából valamennyi ügyfél számára elérhető. A fenti hozzájárulás érvényes, függetlenül attól, hogy más ügyfelek regisztráltak-e a(z) Weboldal oldal által nyújtott szolgáltatásokra vagy más egyéb, a(z) Dating Factory hálózathoz tartozó weboldalakra együttműködő partnereinken keresztül. Természetesen ön is élvezheti a(z) Dating Factory hálózat adatbázisának segítségével nyújtott Szolgáltatások előnyeit, melyek különböző domaineken keresztül érhetők el annak érdekében, hogy nagyobb adatbázis álljon az Ön rendelkezésére.

6.4 Profilja és annak tartalma elérhető lesz a keresők számára és ön is keresni tudja az általunk működtetett és üzemeltetett - például társult márkák vagy személyesnek feltüntetett - weboldalakon a regisztrált felhasználók profiljait és azok tartalmát. Profilja és annak tartalma elérhető lesz a harmadik fél által üzemeltetett keresők, mint pl. a Google, az MSN stb. számára.

6.5 Hogy megsokszorozzuk esélyeidet a sikerre, a Weboldal ingyenes bemutatkozó üzenetküldési szolgáltatást kínál. A szolgáltatás biztosítja a profil maximális nézettségét, mivel a hozzád illőknek automatikusan küldi el a nevedben személyes bemutatkozó üzenetedet.

6.6 A jelen weboldalon elhelyezett reklámok szolgáltatása, illetve a weboldal egyes részeinek használata során böngészőjében mi vagy az általunk megbízott harmadik reklámszolgáltató fél egyedi cookie-kat (sütiket) helyezhet el. A cookie-kat az internetes műveletek természetes részei, ezeket a Weboldal is használja annak érdekében, hogy biztonságosan azonosítsa önt minden egyes bejelentkezés alkalmával, valamint az oldal használata során, illetve munkamenetének aktívan tartása során, ha egy időre nem használja az oldalt. Bármely, általunk vagy harmadik fél által a cookie-k (sütik), valamint marketingkampány-követő szoftverek segítségével gyűjtött információ teljesen anonim. Tilos a személyes adatok továbbítása Svájcon belülről olyan országokba, ahol nincs megfelelő szintű adatvédelem. A Weboldalon való regisztrációval Ön elfogadja, ezen cookie-k (sütik) elhelyezését. Az oldalakon általunk használt cookie-k (sütik) típusairól szóló további információkért, kérjük tekintse meg a Cookie-k kezelésére vonatkozó irányelvet.

7. Felhasználási feltételek és szerzői jog (copyright)

Valamennyi, a programokhoz, szolgáltatásokhoz, folyamatokhoz, szoftverekhez, technológiákhoz, márkanevekhez (brands), kereskedelmi elnevezésekhez (trade names), találmányokhoz és anyagokhoz fűződő jog a tulajdonunkat képezi és kizárólagosan az is marad. A fentiekben felsorolt jogok használatához fűződő valamennyi jog a tulajdonunkat képezi. Valamennyi itt felsorolt program, tartalom, anyag, márkanév (brand) és kereskedelmi elnevezés (trade name/s) felhasználása kizárólagosan a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott célokra engedélyezhető. Kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem engedélyezett semmilyen, a tulajdonunkat képező program, szolgáltatás, folyamat, szoftver, technológia, márkanév (brand), kereskedelmi elnevezés (trade name), találmány és anyag felhasználása.

8. Felelősség

8.1 A tagjaink közötti közvetlen kapcsolatfelvétel csak közös megegyezéssel történhet. Ennélfogva nem tartozunk felelősséggel abban az esetben, ha ilyen kapcsolat nem jön létre a megállapodás időtartama alatt. Természetesen arra törekszünk, hogy ügyfeleink között összekötő kapocsként szolgáljunk a kapcsolatteremtés érdekében, ezalatt a műszaki szolgáltatásnyújtást értve.

8.2 Nem felelünk az adatok vagy információk nem rendeltetésszerű használatáért, mivel a lehetőség a kifejezett tiltás ellenére is fennáll, hogy a Szolgáltatást nem megfelelően vagy jogellenesen használja. Nem vagyunk felelősek továbbá abban az esetben sem, ha az Ön által harmadik fél számára elérhetővé tett információ a harmadik fél által jogellenes felhasználásra kerül.

8.3 Nem garantáljuk a szolgáltatás kifogástalan és folyamatos, azaz megszakítások nélküli elérését és működését. Különösképpen nem vállalunk felelősséget a műszaki berendezésekben bekövetkező esetleges meghibásodásokért vagy a szolgáltatás elérésének minőségében vis maior vagy ellenőrzésünkön kívül álló események miatt bekövetkező változásokért (mint pl. a kommunikációs hálózatok meghibásodása).

8.4 Nem vállalunk felelősséget személyes adatainak harmadik személy általi illetéktelen elérése - pl. az adatbázis hackerek általi elérése - miatt.

8.5 Minden egyéb, a fentiekben feltüntetettektől eltérő kár esetén kizárólag a végrehajtó személyek, alkalmazottak és megbízott ügynökök által elkövetett szándékos vagy súlyos hanyagságból eredő károkozás eseteiben vagyunk felelősek, és ez a felelősség arányosan megoszlik az egyéb, a veszteség bekövetkezésében szerepet játszó tényezők között.

8.6 Az önnel szembeni felelősségünk az alkalmazandó jog által megengedett mértékben arra az összegre korlátozott, amelyet a felelősségünket okozó esemény előtti 6 hónapban fizetett be díjként. Az önnel szembeni felelősségünk az alkalmazandó jog által megengedett mértékben arra az összegre korlátozott, amelyet a felelősségünket okozó esemény előtti 6 hónapban fizetett be díjként.

8.7 Amennyiben a Szolgáltatás használata révén bárkivel találkozik (online vagy offline módon), nem vagyunk felelősek semmilyen olyan kárért, amelyet az illető okozna önnek, mivel az ön kizárólagos felelőssége minden, az ilyen incidensek elkerülését célzó óvintézkedések meghozatala. A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem vizsgálhatjuk meg a Szolgáltatásra feliratkozó összes tag személyes hátterét.

8.8 A felelősség egyébként kizárt.

9. Jogorvoslat

9.1 Bármely, befizetett vagy kiszámlázott összeget érintő esetleges kifogást az indoklással együtt írásban kell benyújtani a(z) Dating Factory felé, a kifogásolt beszedés vagy a számla átvételétől számított hat (6) héten belül. Amennyiben a hathetes időtartam során Ön nem él indokolt kifogással, akkor a felszámolt vagy a kiszámlázott költségeket jóváhagyottnak kell tekinteni. Félreértések elkerülése céljából, a szolgáltatás használatának mellőzése abban az esetben, ha szolgáltatás elérhető, nem minősül megalapozott kifogásnak.
Megalapozott kifogás benyújtása esetén az önnek jogosan visszajáró összeget visszatérítjük vagy mint opciót, felajánljuk a fizetős szolgáltatás meghosszabbítását. Ez a hosszabbítás arra az időszakra szól, melyre vonatkozóan Ön az indokolt kifogással élt.
Jogában áll öt munkanapos türelmi időt meghatározni számunkra a megfelelő teljesítéshez. Amennyiben a panasz okát a fenti türelmi idő végéig nem sikerül orvosolni, Ön felbonthatja a szerződést.
A szolgáltatásba való egyszerű, nem jelentős beavatkozás nem minősül reklamációs jogalapnak. A fizetett szolgáltatásba való beavatkozás akkor nem minősül jelentősnek, ha Ön legfeljebb két egymást követő napig nem tudja használni a fizetett szolgáltatást.
Kompenzációra vagy visszatartási jogra a velünk szemben támasztott követelése alapján csak akkor jogosult, ha a követelése jogilag megalapozott, nem vitatott és elismert.

9.2 Amennyiben egy tranzakció ellen sikeresen fellebbez, a szóban forgó tranzakcióért hitelezett vagy számunkra kifizetett összeg jogosnak ítélt igény esetén visszafordítható (ún. „visszaterhelés”). A megfelelő hitelesítést követően, amelyben Ön jelen beleegyezése alapján együttműködik, a kezdeményezett visszaterhelésről a megfelelő kártyakiállító vagy hitelező intézet dönt. A gyakoribb visszaterhelési okok közé tartoznak az alábbiak:

 • hitelesítés nélküli vagy nem megfelelően hitelesített tranzakciók
 • Ön nem ismeri el a díjat
 • két terhelés történt vagy
 • azok a tranzakciók, amelyek nem ezen feltételekkel lettek végrehajtva vagy feldolgozva, illetve az állítólagosan jogellenes vagy gyanús tranzakciók
 • az Ön által a hitelező vagy pénzügyi intézet irányába intézett panasz, amely intézettel szerződéses kapcsolatban áll.

9.3 Visszaterhelés vagy visszafordítás jóváhagyása esetén a szóban forgó vitatott előfizetési díj teljes összegét visszatérítjük, amely a visszaterhelésre jogosultnak minősül.

9.4 Jelen feltételekre vonatkozóan Ön beleegyezik, hogy kérésünkre minden ésszerű segítséget megad a vitatott fizetési tranzakciókkal kapcsolatban, beleértve a tőlünk igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó minden tranzakció igazolását is.

9.5 Ön vállalja, hogy nem kísérel meg hamis visszaterhelési igényt benyújtani. Ezen felül kijelentjük, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk Öntől az előfizetése megújításának lehetőségét, illetve a továbbiakban ne fogadjuk el ismét Önt ügyfélként, amennyiben egy vagy több olyan visszaterhelési igényt nyújtott be, amelyet a vállalat jogtalannak vagy megtévesztő szándékúnak ítélt.

9.6 Késedelmes fizetés vagy nemfizetés esetén fenntartjuk a jogot, hogy követeléskezelő ügynökséget bízzunk meg és felszólítsuk Önt az esedékes díjak kiegyenlítésre. Fenntartjuk továbbá a jogszabályok által meghatározott mértékű késedelmi kamat kiszabására.

9.7 Fenntartjuk továbbá azt a jogot, hogy a késedelmi kamat összegét jogi rendelkezések alapján és/vagy évi 10%-os összegben terheljük rá számlájára.

10. Alkalmazandó jog és vitarendezés

10.1 A Szolgáltatással vagy a Weboldallal kapcsolatos panaszok kezeléséhez a Weboldal kapcsolatfelvételi űrlapjának kitöltésével felveheti a kapcsolatot a Weboldal Ügyfélszolgálati csapatával.

10.2 Amennyiben a 10.1 cikk alkalmazása nem eredményez békés megoldást a panasz benyújtását követő 15 naptári napon belül, a következő rendelkezések érvényesek:

10.3 A jelen megállapodás következtetéseivel, értelmezésével vagy működésével kapcsolatos bármely vitét, ellentmondást vagy követelést, vagy ezek olyan megszegését, megszüntetését vagy érvénytelenségét, amelyet nem rendeztek a 10.1 cikk alapján, választottbírósági eljárásban kell véglegesen rendezni.

10.4 A felek a CEDIRES (Center for Dispute Resolution, Vitarendezési Központ) eljárási szabályaival összhangban választottbírósági bíróság által kinevezett törvényszék.

10.5 A választottbíróság egy választottbíróból áll.

10.6 A választottbíráskodás helye London (Anglia), Párizs (Franciaország) vagy Brüsszel (Belgium). A felek azonban megállapodhatnak eltérő választottbírósági helyszínben is. Amennyiben a felek nem jutnak megállapodásra a választottbírósági eljárás helyszínét illetően, a választottbíráskodás helye Brüsszel (Belgium) lesz. Amennyiben a tartózkodási helye szerinti ország ezen Általános Szerződési Feltételektől eltérően lehetővé teszi az eljárás megindítását a lakóhelye szerinti országban, és amennyiben nem ért egyet azzal, hogy a választottbíráskodás helyszíne Brüsszel legyen, a választottbíráskodás helye a lakóhelye szerinti ország fővárosa.

10.7 A választottbírósági eljárás nyelve a jelen megállapodás nyelve, azaz angol. A felek megállapodhatnak abban, hogy a szóbeli meghallgatás (és/vagy az írásbeli beadványok) során más nyelvet használjanak, amennyiben minden fél és a választottbíró(k) is beleegyeznek.

10.8 Az alkalmazandó jogszabály a lex mercatoria (nemzetközi üzleti jog), de a felek a vitás kérdést követően megállapodhatnak abban, hogy a vitát olyan szabályok alapján döntik el, amelyeket minden észszerű és méltányos személy alkalmazna attól függően, hogy mi számít méltányosnak és/vagy szokásosnak a nemzetközi üzleti jog értelmében, figyelembe véve e megállapodás rendelkezéseit. Az európai fogyasztóvédelmi jog által nyújtott védelmi normákat mindenképpen figyelembe kell venni.

11. Vegyes rendelkezések

11.1 A kifejezetten írásos formában megadott információk kivételével a fizetőoldalunkon (oldalainkon) megtalálható információk - abban az esetben, ha ön díjköteles szolgáltatást vesz igénybe - és a jelen ÁSZF együttesen alkotják a teljes, ön és köztünk és Ön között a Weboldal és a Szolgáltatás használatára vonatkozóan.

11.2 A regisztráció és az előfizetés az Ön személyéhez kötött. A regisztrációval és az előfizetéssel kapcsolatos jogait és felelősségét nem adhatja át meghatalmazás útján harmadik személy részére, nem ruházhatja át és nem adhatja át díjazás ellenében.

11.3 Jogunkban áll harmadik fél általi szolgáltatásokat és megbízott ügynököket közvetíteni a Szolgáltatásnyújtás teljes spektruma vagy egyes részeinek tekintetében, mivel ezzel nem hozzuk önt hátrányos helyzetbe.

11.4 Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt egyes rendelkezések érvénytelenné vagy részlegesen érvénytelenné válnak, ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételekben foglalt más rendelkezések vagy a szerződés egészének érvényességét. Mindaddig, amíg a rendelkezések nem válnak a szerződés részéve vagy nincsenek érvényben, a szerződés tartalmára a hatályos jogszabályok vonatkoznak.

11.5 A jelen ÁSZF felépítését, érvényességét és teljesítményét minden tekintetben a Lex Mercatoria, azaz a nemzetközi üzleti jog szabályozza, figyelembe véve azt, hogy ön fogyasztó, és így az európai fogyasztóvédelmi jogszabályokat is érvényesek. Ön beleegyezik, hogy a jelen ÁSZF vagy szerződés keretében fellépő esetleges viták a fent említett vitarendezési záradék hatálya alá tartoznak, kivéve, ha a kötelező érvényű jogszabályok másként rendelkeznek.

11.6 Valamennyi, a tagsággal és az előfizetéssel kapcsolatos kérdést kérjük, kizárólag erre a címre küldje:

Dating Factory Dating Factory
Ügyfélszolgálati csapatnak
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Svájc

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

A Dating Factory Network, a Weboldalt és a Szolgáltatás a(z) SAOC T/A Tyche Technologies SA, Svájc. A Weboldalt sexo.singles. Irodánk a következő címen érhető el: Place de la Gare 2, 1950 Sion, Switzerland.
(Kérjük, üzeneteit az ügyfélszolgálatnak szíveskedjen címezni. A Svájc központba küldött üzeneteket az Ügyfélszolgálati Osztály részére továbbítjuk a megfelelő postai kézbesítési idő figyelembevételével vagy bontatlanul visszaküldjük a feladónak.)

Az ÁSzF fordítása az Ön kényelme érdekében készült. Amennyiben jelen verzió, illetve az eredeti angol nyelvű verzió között eltérés merülne fel, az angol verzió számít mérvadónak.