Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για τα μέλη του sexo.singles

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να επισκεφτούν αυτή την ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσουν την sexo.singles (στο εξής "η Ιστοσελίδα") Υπηρεσία (στο εξής "η Υπηρεσία").

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (στο εξής "ΓΟΠ") καθορίζουν οι όροι υπό τους οποίους λειτουργεί η Υπηρεσία της Ιστοσελίδας η οποία λειτουργεί από την SAOC T/A Tyche Technologies SA CHE-443.630.418., με το εμπορικό όνομα Dating Factory (στο εξής "εμείς" ή "μας" ή “Dating Factory” ή “Dating Factory Δίκτυο”) πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους ΓΟΠ προσεκτικά. Με την εγγραφή στην Υπηρεσία αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε το GTC καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική των Cookies. Οι ΓΟΠ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασής σας. Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις δεν γίνονται δεκτοί.

Μια ειδική σημείωση σχετικά με τα ανήλικα άτομα

Άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών δεν δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας. Ζητούμε από αυτούς να μην μας υποβάλλουν πληροφορίες. Η ιστοσελίδα προορίζεται για συναινετικούς ενήλικες ηλικίας άνω των 18 ετών (δεκαοκτώ) ή για άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία της πλειοψηφίας στην ισχύουσα δικαιοδοσία τους, όποια είναι μεγαλύτερη. Τα άτομα κάτω από την ηλικία πλειοψηφίας δεν μπορούν να εγγραφούν, να χρησιμοποιήσουν ή/και να αγοράσουν τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή να γίνουν μέλη.

1. Υπηρεσία

1.1 Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την εγγραφή σας. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Έτσι μπαίνετε σε μια συμβατική σχέση χωρίς έξοδα μαζί μας, η οποία διέπεται από αυτούς τους ΓΟΠ.

1.2 Προσφέρουμε επίσης πιο εκτεταμένες υπηρεσίες με συνδρομή που βασίζεται σε χρέωση, αν θέλετε να επικοινωνείτε με άλλα μέλη και να χρησιμοποιείτε πλήρως την υπηρεσία. Σας ειδοποιούμε πάντοτε αναλόγως, προτού χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία με χρέωση, υποδεικνύοντας τις χρεώσεις που ισχύουν και το αντίστοιχο ποσό. Θα χρεώσουμε τον τρόπο πληρωμής σας (όπως πιστωτική κάρτα ή άλλη χρεωστική κάρτα) για οποιαδήποτε συνδρομή βασισμένη σε χρέωση. Επιλέγετε για πόσο θέλετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία για. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες με χρέωση μετά την πληρωμή της κατάλληλου κόστος. Η περίοδος εγγραφής που θα πληρωθεί από εσάς θα επεκταθεί αυτόματα για περίοδο ίση με την αρχική συνδρομή, εκτός αν ακυρωθεί από εσάς μέσω των ρυθμίσεων του προφίλ σας. Μόλις περάσει η πληρωμή της συνδρομής, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με την επιβεβαίωση της πληρωμής μέσω του email, στο οποίο θα σας ενημερώσουμε για την αυτόματη επέκταση της εν λόγω συνδρομής. Θα σας ενημερώσουμε αν οι τιμές των συνδρομών έχουν αυξηθεί, και, εφόσον απαιτείται, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για να συνεχίσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες με χρέωση μετά την πληρωμή του κατάλληλου ποσού και μόνο αφού το εν λόγω ποσό πληρωθεί έγκυρα από το λογαριασμό σας. Τελικά, θα χρεωθείτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου εγγραφής. Εάν δεν μπορούμε να σας χρεώσουμε με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες μετά την πρώτη παρακράτηση της πληρωμής. Εάν δεν καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε την πληρωμή, η συνδρομή σας θα υποβαθμιστεί σε υπηρεσίες που δεν βασίζονται σε πληρωμή.
Στην περίπτωση ανεπιτυχούς επαναλαμβανόμενης πληρωμής, μπορεί να επιβληθεί ένα διαχειριστικό τέλος έως και $3.00 (ή το αντίστοιχο στο εγχώριο νόμισμά σας) προκειμένου η συνδρομή σας να διατηρηθεί ενεργή μέχρι να γίνει δυνατή η επιτυχής επεξεργασία της χρέωσης για την πλήρη συνδρομή.

1.3 Η συμμετοχή σας προορίζεται μόνο για την προσωπική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται να εξουσιοδοτείτε άλλους να χρησιμοποιούν την ιδιότητα μέλους ή το λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να μοιράστείτε τα στοιχεία της πρόσβασής σας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να διαβιβάσετε τα στοιχεία της πρόσβασής σας σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο. Προσφέρουμε αυτήν την υπηρεσία αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς. Με την εγγραφή σας, αναλαμβάνετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Υπηρεσία αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για εμπορικούς.

2. Εγγραφή και Χρήση Υπηρεσιών

2.1 Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η εγγραφή έχει πραγματοποιηθεί.

2.2 Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με αυτούς τους ΓΟΠ και εγγυάστε ότι είστε της κατάλληλης ηλικίας, δηλαδή τουλάχιστον 18 ετών.

2.3 Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω κινητών συσκευών ενδέχεται να περιορίζονται ανάλογα με τα πρόσθετα και με τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης του κινητού σας και κάποια από αυτά ενδέχεται να μήν είναι διαθέσιμα.

2.4 Πρέπει να εξασφαλίσετε την φιλαλήθεια των στοιχείων σας που δόθηκαν κατά την εγγραφή και αργότερα κατά την αγορά και την πληρωμή.

2.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να μπλοκάρουμε την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με έναν παράνομο τρόπο ή παραβιάζετε τις υποχρεώσεις που είναι καθορισμένες σε αυτούς τους ΓΟΠ. Ωστόσο, η παρεμπόδιση στην πρόσβαση για τους ανωτέρω λόγους δεν θα έχει καμία επίδραση στην υποχρέωσή σας να πληρώσετε για την υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, οποιοδήποτε ποσό μέχρι 250 ευρώ (διακόσια πενήντα ευρώ) που έχει ήδη καταβληθεί σε εμάς δεν θα επιστραφεί και θα θεωρηθεί ως ποινή. Διατηρούμε επίσης το ρητό δικαίωμα να απαιτήσουμε χρηματική ποινή κατ 'αποκοπή έως 250 ευρώ (διακόσια πενήντα ευρώ) από εσάς σε περίπτωση που δεν έχετε πληρώσει κανένα ποσό ή έχετε πληρώσει ένα ποσό μικρότερο από 250 ευρώ (διακόσια πενήντα ευρώ). Αυτό δεν θα ενμποδίζει τον ισχυρισμό των οποιωνδήποτε απαιτήσεων των μεγαλύτερων ζημιών που προέκυψαν.

3. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

3.1 Ο πρωταρχικός στόχος της Ιστοσελίδας είναι να προσφέρει μια ωραία εμπειρία ψυχαγωγίας στους ενήλικες. Η Υπηρεσία επιτρέπει στα μέλη να συνδέονται μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν φωτογραφίες, ιστορίες, φαντασιώσεις και να επικοινωνούν και να συζητούν με άλλα μέλη, με τους εκπροσώπους μας και το αυτοματοποιημένο σύστημα μας.

3.2 Ο δικτυακός τόπος παρέχει απλώς μια εμπειρία ψυχαγωγίας ενηλίκων στα μέλη του. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα βρείτε κάποιον για το ραντεβού, σύντροφο ή έναν άνθρωπο με κοινά ενδιαφέροντα δραστηριότητας ή ότι θα συναντήσετε προσωπικά κάποιο από τα μέλη μας.

3.3 Είστε υπεύθυνοι για όλα τα στοιχεία που παρέχετε. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αληθείς και περιγράφουν προσωπικά εσάς. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποφεύγετε να παρουσιάσετε εκ προθέσεως τα στοιχεία σας σε τρίτους. Τα εκ προθέσεως ψευδή στοιχεία ή τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν με δόλιες προθέσεις, ιδίως η παροχή των τραπεζικών δεδομένων ή στοιχείων της πιστωτικής κάρτας τρίτου πρόσωπου χωρίς τη συγκατάθεσή του, θα φέρουν νομικές συνέπειες.

3.4 Αναλαμβάνετε να κρατήσετε τα στοιχεία που μας δώσετε έγκυρα μέχρι σήμερα, ιδίως τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τις πληροφορίες πληρωμής.

3.5 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή εμφανίζετε στην υπηρεσία, ή μεταδίδετε σε άλλα μέλη, και τοποθετώντας περιεχόμενο σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο της υπηρεσίας, παραχωρείτε αυτόματα σε μας, και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε, ανεπανόρθωτη, αδιάκοπη, μη αποκλειστική και παγκόσμια άδεια για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες και το περιεχόμενο, να παραχωρήσετε και να εξουσιοδοτήσετε την υποαδειοδότηση αυτού του περιεχομένου. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο από τα προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη, φωτογραφίες για την χρησιμοποίησή τους στο διαφημιστικό υλικό. Η Ιστοσελίδα ενώθηκε με το δίκτυο Dating Factory το οποίο ενώνει τις πηγές και τα μέλη των μερικών ιστοσελίδων για να σας παρέχουμε μια μεγαλύτερη επιλογή των μελών, με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύετε μπορεί να είναι ορατό σε άλλους δικτυακούς τόπους στο δίκτυο.

3.6 Δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια ή την αλήθεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται από τα μέλη. Ενώ έχουμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να διερευνήσουμε το περιεχόμενο των προφίλ, π.χ. των εικόνων που φορτώθηκαν, για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε γενικές γραμμές, με τους ΓΟΠ και με τους κανόνες που καθορίζονται από εμάς στις σχετικές ιστοσελίδες και, εάν είναι απαραίτητο, να απορρίψουμε, να τροποποιήσουμε ή ακόμα και να διαγράψουμε το εν λόγω περιεχόμενο. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας αποδέχεστε ότι οποιοδήποτε προφίλ των μελών, μηνύματα και η επικοινωνία δεν μπορεί να είναι πραγματικά και η υπηρεσία αυτή είναι μόνο για διασκέδαση. Αυτό περιγράφεται λεπτομερέστερα στο τμήμα 3.17.

3.7 Αναλαμβάνετε ότι δεν θα παρέχετε τις πληροφορίες, τις οποίες δεν σας ζήτησας να παρέχετε λεπτομερώς. Ειδικότερα, αυτό ισχύει για τα ονόματα, διευθύνσεις κατοικίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις ιστοσελίδων, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ.

3.8 Αναλαμβάνετε να μεταχειρίζεστε τα δεδομένα πελατών ( συγκεκριμένα ονόματα, διευθύνσεις κατοικίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις ιστοσελίδων, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ), e-mails και άλλες μορφές της αλληλογραφίας, τα οποία αποκτάτε μέσω της χρησιμοποίησης της ιστοσελίδας, με μεγάλη εμπιστευτικότητα. Επίσης αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μη παρέχετε αυτά τα στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου των εν λόγω στοιχείων. Επίσης απαγορεύεται να δώσετε τα στοιχεία στους μη πελάτες της Υπηρεσίας.

3.9 Εγγυάστε ότι δεν έχετε εμπορικές προθέσεις και θα αποφεύγετε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που έχουν ανατεθεί σε εσάς για εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς που παραβιάζουν τη σύμβαση. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μη στείλετε μηνύματα σε άλλους πελάτες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από σκοπό της προσωπικής επικοινωνίας και ιδιαίτερα για τους σκοπούς της διαφήμισης ή του διαγωνισμού αγαθών ή υπηρεσιών. Αναλαμβάνετε επίσης να αποφεύγετε να στείλετε τα "chain mail" ή κάτι παρόμοιο.

3.10 Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της ιστοσελίδας και ειδικότερα πρέπει να αποφεύγετε χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, προκειμένου να

 • διανομή δυσφημιστικού, απαράδεκτου ή οποιουδήποτε άλλου παράνομου υλικού ( π.χ όχι μόνο του υλικού που παραβιάζει τα δικαιώματα των τρίτων προσωπικοτήτων, όπως φωτογραφίες από τρίτους),
 • απειλούν ή παρενοχλούν τους άλλους ή/και παραβιάζουν τα δικαιώματά τους,
 • να δεσμεύουν ή να απαιτούν τα χρήματα ή πληρωμή σε άλλη μορφή.

3.11 Επίσης αναλαμβάνετε

 • να μην μεταφορτώσετε στην Υπηρεσία οποιαδήποτε δεδομένα που περιέχουν ιό (μολυσμένο λογισμικό) ή οποιοδήποτε άλλο είδος κακόβουλου λογισμικού (που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε worms, δούρειους ίππους, spyware κ.λπ.).
 • να μην ανεβάσετε στην Υπηρεσία οποιαδήποτε δεδομένα, που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύονται από τα δικαιώματα εμπορικής ιδιοκτησίας, εκτός αν είστε ο κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων ή έχετε τη συγκατάθεση, απαραίτητη για την χρήση του λογισμικού ή του υλικού από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων,
 • να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας σε άλλους πελάτες θα επηρεαστεί αρνητικά,
 • να μην υποκλέψετε τα e-mails και να μη κάνετε οποιαδήποτε προσπάθεια να το κάνετε

3.12 Εάν δεν συμμορφώνεστε με κάποια από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραπάνω παραγράφους, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε τερματισμό της συμβατικής σχέσης και στην άμεση παρεμπόδιση της πρόσβασης στην Υπηρεσία. Οποιαδήποτε χρηματική αξίωση από εμάς εναντίον σας παραμένει ανεπηρέαστη από αυτό. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να κινήσουμε πολιτικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.

3.13 Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία σε συνδυασμό με τα επιχειρηματικά συμφέροντα ή χρησιμοποιείτε τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχουν ανατεθεί σε εσάς για εμπορικούς σκοπούς, θα πρέπει να σας υποχρεώσουμε να πληρώσετε ποινική ρήτρα των 10.000 ελβετικών φράγκων για κάθε αποδεδειγμένη παράβαση ή το υψηλότερο ποσό που επιτρέπεται από το νόμο, χωρίς ζημιές για την αξίωση αποζημίωσης.

3.14 Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μας κρατήσετε μακριά από τον κίνδυνο, από όλες τις διαδικασίες, ζημιές, απαιτήσεις για ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά την εγγραφή σας και τη χρήση της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να μας προστατέψετε από οποιαδήποτε ευθύνη και όλες τις υποχρεώσεις, έξοδα και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από ζημίες που οφείλονται σε κακόβουλα κουτσομπολιά, προσβολή, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβιάσεις των δικαιωμάτων της προσωπικότητας από άλλους πελάτες, λόγω της μη παροχής των υπηρεσιών στους πελάτες ή λόγω της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων από εσάς. Επιπλέον, πρέπει να μας προστατέψετε από κάθε ευθύνη και απαιτήσεις, που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των ΓΟΠ από εσάς.

3.15 Αναμένεται ότι θα ανοίξετε και θα απαντήσετε στα μηνύματα που λαμβάνετε τακτικά και σε κατάλληλο χρονικό διάστημα, και αν χρειαστεί, να τα αρχειοθετήσετε στον υπολογιστή σας ή σε άλλο μέσο αποθήκευσης.

3.16 Όλα τα εισερχόμενα μηνύματα των χρηστών της δωρεάν υπηρεσίας τα οποία αποθηκεύονται στο εσωτερικό γραμματοκιβώτιο για 30 ημέρες. Όλα τα εισερχόμενα μηνύματα για τους συνδρομητές που πληρώνουν αποθηκεύονται στο εσωτερικό γραμματοκιβώτιό σας στην ιστοσελίδα για 3 μήνες. A Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε και να διαγράψουμε οποιαδήποτε μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες και ολόκληρα προφίλ (γενικά το «περιεχόμενο»), τα οποία, κατά τη απόλυτη μας κρίση παραβιάζουν τους παρόντες Όρους ή μπορεί να είναι προσβλητικό, παράνομο, ή τέτοιο που παραβιάζει τα δικαιώματα ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων μελών.

3.17 Έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε το προφίλ σας, αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την δωρεάν υπηρεσία για περισσότερο από έξι (6) μήνες, από τη βάση δεδομένων, ακόμη και χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη μία πλευρά, το μέτρο αυτό βοηθά στην προστασία των δεδομένων σας, καθώς, όταν θα περάσει η περίοδος αυτή, θα αναγκαστούμε να υποθέσουμε ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον για την αποθήκευση των δεδομένων σας. Από την άλλη, το μέτρο αυτό βοηθάει να διατηρούμε τη βάση δεδομένων μας χωρίς ανενεργών πελατών, βελτιώνοντας έτσι την υπηρεσία που προσφέρουμε.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΕ

Δικαίωμα απόσυρσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε την από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.

Η περίοδος της απόσυρσης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα της σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα της απόσυρσης, πρέπει να μας ενημερώσετε στο Dating Factory,
Εξυπηρέτηση Πελατών,
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Ελβετία
Tel.: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com), για την απόφασή σας να αποσύρετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που εστάλη ταχυδρομικώς ή e-mail). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη μορφή της γραπτής αίτησης επιστροφής χρημάτων που δηλώνει σαφώς την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομα του δικτυακού τόπου, την ημερομηνία πληρωμής. Αίτηση επιστροφής χρημάτων πρέπει να έχει το πλήρες όνομα και την υπογραφή σας. Μπορεί να σας ζητηθεί οποιαδήποτε έγκυρη μορφή ταυτότητας για πρόσθετη επαλήθευση.

Για να τηρήσετε την προθεσμία της απόσυρσης, είναι αρκετό για να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος απόσυρσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας απόσυρσης.

Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης

Εάν αποσυρθείτε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, , χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε για την απόφασή σας να αποσυρθείτε από την παρούσα σύμβαση. Εμείς θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή των χρημάτων, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή σας, αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα προβείτε σε οποιεσδήποτε δαπάνες ως αποτέλεσμα της εν λόγω επιστροφής.

Εάν εσείς ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της προθεσμίας απόσυρσης, πρέπει να μας πληρώσετε ένα ποσό το οποίο είναι ανάλογο με αυτό που έχει παρασχεθεί μέχρι να μας ενημερώσετε για την απόσυρση από την παρούσα σύμβαση, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης.


Υπόδειγμα εντύπου απόσυρσης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνον εάν επιθυμείτε να αποσυρθείτε από τη σύμβαση)

— Στο Εξυπηρέτηση Πελατών, Place de la Gare 2, 1950 Sion, Ελβετία

— Εγώ/Εμείς (*) με το παρόν έγγραφο γνωστοποιώ ότι Εγώ/Εμείς (*) αποσύρω από την σύμβαση μού/μας (*) που αφορά την πώληση των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*),

— Παραγγέλθηκε στις (*)/Παραλήφθηκε στις (*): __________________________

— Όνομα καταναλωτή (ων): __________________________

— Διεύθυνση καταναλωτή (ωμ): __________________________

— Υπογραφή καταναλωτή (-ών) (μόνο εάν αυτό υπάρχει σε χαρτί): __________________________

—Ημερομηνία: __________________________


(*) Να απαλειφθεί αναλόγως


Παρακαλούμε σημειώστε: Για να μας βοηθήσετε με τον εντοπισμό και την επεξεργασία της απόσυρσης σας αποτελεσματικά, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία σε συνδιασμό με την ιδοποίηση της απόσυρσης σας:
-ηλεκτρονική σας διεύθυνση με την οποία εγγραφήκατε και
- από ποια από τις πλατφόρμες μας θέλετε να αποσυρθείτε

5. ΤερματισμόςˈΠαράταση της σύμβασηςˈ Παύση της υπηρεσίας

5.1 Τερματισμός

Κατά την συζήτηση του τερματισμού, θα πρέπει να γίνει αυστηρή διάκριση μεταξύ της ελεύθερης συμβατικής σχέσης, η οποία αρχίζει να υπάρχει κατά την εγγραφή, και την πληρωμένη συμβατική σχέση, η οποία αρχίζει να υπάρχει κατά την αγορά της υπηρεσίας που πληρώνεται.

Έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε την δωρεάν συμβατική σχέση μαζί μας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους σας για αυτό.

Έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την υπάρχουσα ελεύθερη συμβατική σχέση μαζί σας μετά από μια περίοδο προειδοποίησης των 14 ημερών. Το δικαίωμα να τερματίσουμε την σχέση για καλό σκοπό ή να σας μπλοκάρουμε παραμένει ανεπηρέαστο από αυτό.

Η πληρωμένη συμβατική σχέση πρέπει να τερματίζεται τουλάχιστον 14 ημερολογιακές ημέρες πριν λήγει αντίστοιχη διάρκεια της σύμβασης ή, εάν μια άλλη περίοδο έχει καθοριστεί κατά την αγορά της πληρωμένης πρόσβασης, εντός της καθορισμένης περιόδου. Ο τερματισμός των συμβατικών υπηρεσιών που πληρώνονται είναι αποτελεσματικός μόνο εάν γίνεται μέσω μιας ρητής, γραπτής δήλωσης. Για την ενίσχυση σαφής ανάθεσης και για την προστασία κατά της κατάχρησης, θα πρέπει πάντα να καθορίσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας ως απόλυτης αναγκαιότητας.

Σημείωση: Μια πληρωμένη συμβατική συμφωνία δεν μπορεί να τρματιστεί απλά με τη διαγραφή του προφίλ. Αν έχετε αγοράσει μια υπηρεσία που πληρώνεται και θέλετε να διαγράψετε το προφίλ σας, η πληρωμένη συμβατική σχέση παραμένει ανεπηρέαστη από αυτό. Αν είχατε πληρώσει για την υπηρεσία, αλλά δεν την είχατε χρησιμοποιησεί και διαγράψετε το προφίλ σας, μπορείτε απλώς να αρνηθείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα λάβετε καμία επιστροφή χρημάτων για την πληρωμή που ήδη πραγματοποιήθηκε. Όπως περιγράφεται παραπάνω, η γραπτή μορφή είναι πάντα μια απόλυτη αναγκαιότητα για τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης που πληρώνεται.

Tριάντα (30) ημέρες κατόπιν του αιτήματός σας για τερματισμό της παρούσας Σύμβασης, ο λογαριασμός Σας και τα στοιχεία Σας θα διαγραφούν οριστικά και δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα στην Iστοσελίδα μας.

Τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή της Γραπτής Επιστολής Τερματισμού για τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης, ο λογαριασμός Σας και τα στοιχεία Σας θα διαγραφούν οριστικά και δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε, στείλτε μας γραπτή ειδοποίηση τερματισμού μέσω γράμματος ή του email στο:

Dating Factory Dating Factory
Εξυπηρέτηση Πελατών
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Ελβετία

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

5.2 Παράταση της σύμβασης

Η σύμβαση σχετικά με την υπηρεσία που πληρώνεται παρατείνεται αυτόματα για ένα χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά την αγορά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τερματίσετε τη σύμβαση σας γραπτώς τουλάχιστον 14 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, ή, εάν μια άλλη περίοδο είχε καθοριστεί κατά την αγορά της πληρωμένης πρόσβασης, εντός της καθορισμένης περιόδου, δίνοντας πλήρη στοιχεία της εγγραφής σας.

Ο κανόνας αυτός μπορεί να παρεκκλίνει στην περίπτωση δοκιμαστικών συνδρομών, διαφημιστικών εκστρατείων και άλλων παρόμοιων περιπτώσεων. Έχετε ενημερωθεί σχετικά με τη διάρκεια της δοκιμαστικής συνδρομής, τη δυνατότητα τερματισμού και για την αυτόματη παράταση που εμφανίζεται να είναι μή διαθέσιμη επιλογή σε κάθε περίπτωση.

Όταν αγοράζετε μια επί πληρωμή υπηρεσία, μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, που είναι κατάλληλης διάρκειας, σας πληροφορούμε την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και τη διάρκεια της παράτασης που εφαρμόζονται σε περίπτωση που κανένας τερματισμός δεν γίνεται στην ώρα του. Θα σας σταλθεί επιβεβαίωση της πληρωμής στο e-mail σας, το οποίο περιέχει την αναφορά της πληρωμής σας. Πρέπει να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών, καθώς αυτό μπορεί να απαιτείται, εάν επιθυμείτε να ακυρωθεί η συμφωνία πληρωμής σας.

Για τις δοκιμαστικές απόπειρες η συνδρομή σας θα ανανεωθεί αυτόματα, με βάση το χρονικό διάστημα ίσο με την πρώτη πλήρη συνδρομή που συμφωνήθηκαν μετά τη δοκιμή και θα συνεχίσει να ανανεώνεται ώσπου ακυρωθεί ή ανασταλεί από εσάς. Συνδρομές θα χρεώνονται περιοδικά την ίδια ημέρα του μήνα με την πρώτη πληρωμή, εκτός εάν η συναλλαγή δεν είναι επιτυχής, στην περίπτωση αυτή θα δοκιμαστεί ξανά αργότερα. Το ποσό της συνδρομής για την υπηρεσία μπορεί να αλλάξει από την Ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή (π.χ. λόγω αλλαγών ΦΠΑ, κλπ), και αυτό θα ισχύει για την επόμενη περίοδο ανανέωσης. Θα σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές των τιμών και έχετε έκτακτο δικαίωμα για τον τερματισμό αν διαφωνείτε με την νέα τιμή. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τυχόν αλλαγές συνδρομής μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας στέλνοντάς μας το υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για αναστολή των υπηρεσιών.

Εκπτώσεις σε συνδρομές για ειδικές προσφορές ισχύουν μόνο για την αρχική πληρωμή. Περαιτέρω επαναλαμβανόμενες πληρωμές θα χρεώνονται κανονικά σύμφωνα με τις δημοσιευμένες τιμές, εκτός εάν κάτι άλλο δεν ορίζεται στην εν λόγω προσφορά.

5.3 Παύση της υπηρεσίας

Έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται εν όλω ή εν μέρει. Εμείς θα σας ενημερώσουμε για την προγραμματισμένη διακοπή και τον όγκο της εκ των προτέρων, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την πλήρη ή μερική διακοπή των υπηρεσιών. Εάν έχετε πληρώσει, αλλά δεν έχετε εξαντλήσει πλήρως το δικαίωμα για την Yπηρεσία, θα λάβετε την επιστροφή για αυτό το μη εξαντλημένο δικαίωμα ή την ισοδύναμη παράταση της περιόδου συνδρομής σας.

6. Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα

6.1 Κατά τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων.

6.2 Η συλλογή, χρήση και κοινή χρήση των προσωπικών σας στοιχείων υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε με την συλλογή, διατήρηση, χρήση ή διαχωρισμό των προσωπικών σας στοιχείων, όπως ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεταφοράς των προσωπικών σας στοιχείων από τη χώρα διαμονής σας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου οι νόμοι περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής ενδέχεται να διαφέρουν. Επιπλέον, όλα τα στοιχεία περί εγγραφής που υποβάλλετε μετά την εγγραφή στον λογαριασμό σας, αποτελούν την αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Με το παρόν συναινείτε και εξουσιοδοτείτε εμάς να επαναχρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία περί εγγραφής και άλλα προσωπικά στοιχεία, σύμφωνα με τη δική μας Πολιτική απορρήτου. Για περαιτέρω όρους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για όλες τις προθέσεις και σκοπούς του νόμου, αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα θεωρείται αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

6.3 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλο το περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στην Υπηρεσία Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμο για όλους τους πελάτες εντός της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας Dating Factory. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το γεγονός ότι άλλοι πελάτες μπορούν να έχουν εγγραφεί για τις υπηρεσίες που παρέχονται από Ιστοσελίδα ή μέσω άλλων ιστοσελίδων στο δίκτυο της σελίδας Dating Factory ή δικών μας ή άλλων εταίρων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αντίστοιχα μπορείτε επίσης να απολαύσετε τα οφέλη αυτής της κεντρικής βάσης δεδομένων της Dating Factory για τις Υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω διαφόρων τομέων, αφού έχετε την ευρύτερη βάση δεδομένων, διαθέσιμη για εσάς.

6.4 Το προφίλ σας και το περιεχόμενό του μπορεί να αναζητηθεί από κάποιον, και εσείς είστε σε θέση να ψάξετε για τα προφίλ και το περιεχόμενό τους των μελών εγγεγραμμένων σε άλλους δικτυακούς τόπους που λειτουργούν και κινούνται από εμάς, για παράδειγμα, με ιδιωτική ετικέτα ή τύπου συνεκμετάλλευσης (co-branded). Το προφίλ σας και το περιεχόμενό του μπορεί να αναζητηθεί από άλλες μηχανές αναζήτησης, για παράδειγμα, το Google, MSN, κλπ.

6.5 Για να βελτιώσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, η Ιστοσελίδα παρέχε μια δωρεάν υπηρεσία μηνυμάτων icebreaker. Αυτό το χαρακτηριστικό εξασφαλίζει το προφίλ σας να αποκτήσει την μέγιστη ορατότητα και στα ταίρια σας αυτόματα στέλνονται τα icebreaker μηνύματα εκ μέρους σας.

6.6 Κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων σ’αυτή την ιστοσελίδα και όταν εσείς χρησιμοποιείτε κάποιο μέρος των web-site, εμείς ή κάποιος άλλος διαφημιστής μας μπορεί να τοποθετήσει ή να αναγνωρίσει ένα μοναδικό cookie στον browser σας. Τα cookies είναι ένα κανονικό μέρος των επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται επίσης από Ιστοσελίδα για τον ασφαλή προσδιορισμό σας κάθε φορά που θα συνδεθείτε και θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και για να κρατήσετε ενεργή τη συνδρομή σας όταν δεν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για κάποιο χρονικό διάστημα. Κάθε πληροφορία που εμείς ή τρίτοι συγκεντρώνουμε μέσω των cookies και των μάρκετινγκ συνεργατών λογισμικού εντοπισμού είναι εντελώς ανώνυμη. Απαγορεύεται η μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την Ελβετία σε χώρες χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Με την εγγραφή σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση αυτών των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των cookies που χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική των Cookies.

7. Δικαιώματα χρήσης και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα για τα προγράμματα, τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, το λογισμικό, τις τεχνολογίες, τα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, τις εφευρέσεις και τα υλικά που ανήκουν σε μας θα παραμείνουν αποκλειστικά δικά μας. Είμαστε ιδιοκτήτες όλων των δικαιωμάτων χρήσης για τα προαναφερθέντα δικαιώματα. Η χρήση όλων των προγραμμάτων και του περιεχομένου τους, των υλικών, των εμπορικών σημάτων και εμπορικών ονομασιών που περιέχονται επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στο εν λόγω ΓΟΠ. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των προγραμμάτων, υπηρεσιών, διαδικασιών, του λογισμικού, των τεχνολογιών, των εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, των εφευρέσεων και των υλικών που ανήκουν σε εμάς δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ειδικά από εμάς.

8. Η ευθύνη

8.1 Σε άμεση επαφή μπορούν να έρθουν μόνο οι πελάτες μας, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Συνεπώς, δεν είμαστε υπεύθυνοι σε περίπτωση που δε θα υπάρξει τέτοια επαφή κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Ωστόσο, προσπαθούμε να μεσολαβήσουμε την επαφή μεταξύ των πελατών μας, παρέχοντας τα τεχνολογικά μέσα για το σκοπό αυτό.

8.2 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την οποιαδήποτε κακή χρήση των δεδομένων και των πληροφοριών, αφού υπάρχει τέτοια δυνατότητα, παρά την άμεση απαγόρευση να χρησιμοποιηθεί η Υπηρεσία σε ακατάλληλο ή παράνομο τρόπο. Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι σε περίπτωση που επιτρέψατε σε έναν τρίτο να είναι οι πληροφορίες σας προσβάσιμες σ’αυτόν και εάν γίνεται η κατάχρησή τους από τον εν λόγω τρίτο.

8.3 Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η υπηρεσία θα λειτουργήσει σωστά συνέχεια, δηλαδή ότι θα είναι συνεχώς διαθέσιμη χωρίς διακοπή. Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για βλάβες σε τεχνικό εξοπλισμό ή στην ποιότητα της πρόσβασης που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή γεγονότων πέραν του ελέγχου μας (π.χ. σφάλμα κοινωνικού δικτύου).

8.4 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την παράνομη πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες από τρίτους, π.χ. σε μορφή της πρόσβασης στη βάση δεδομένων από hackers.

8.5 Για άλλες απώλειες οι οποίες οφείλονται σε αιτίες, που δεν αναφέρονται ανωτέρω, είμαστε υπεύθυνοι μόνο σε περιπτώσεις σκόπιμης και βαριάς αμέλειας εκ μέρους των εκτελεστικών οργάνων, των υπαλλήλων και αντιπροσωπευτικών παραγόντων. Η ευθύνη αυτή είναι ανάλογη με άλλες αιτίες που θα συμβάλλουν στην απώλεια.

8.6 Σε περίπτωση της βλάβης στη ζωή, το σώμα ή την υγεία, ή στην περίπτωση που έχουμε παραβιάσει υλικές συμβατικές υποχρεώσεις είμαστε επίσης υπεύθυνοι για αυτή την ελαφρά αμέλεια. Ευθύνη στην τελευταία περίπτωση περιορίζεται σε προβλέψιμες, άμεσες απώλειες που είναι τυπικές σε αυτό το είδος της συμβατικής σχέσης. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη μας προς το πρόσωπό σας είναι περιορισμένη, σε βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, στο συνολικό ποσό όλων των τελών που έχετε καταβάλει σε εμάς κατά την περίοδο των 6 μηνών πριν από το συμβάν που προκαλεί την ευθύνη μας.

8.7 Σε περίπτωση που θα συναντήσετε οποιονδήποτε (σε απευθείας σύνδεση ή εκτός σύνδεσης) χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μας, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν βλάβη που μπορεί αυτό το πρόσωπο να προκαλέσει σε εσάς, δεδομένου ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφύγετε κάτι τέτοιο. Αναγνωρίζετε ότι είναι αδύνατο να προβάλλουμε το προσωπικό ιστορικό κάθε μέλους που έχει εγγραφεί για να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία μας.

8.8 Σε διαφορετική περίπρωση η ευθύνη εξαιρείται

9. Ενστάσεις

9.1 Τυχόν ενστάσεις για το ποσό που χρεώνεται πρέπει να υποβληθούν και να αιτιολογηθούν γραπτώς στο Dating Factory εντός έξι (6) εβδομάδων από την καταβολή του ποσού ή του τιμολογίου που λάβατε. Αν δεν προβάλετε αιτιολογημένες ενστάσεις εντός αυτής της προθεσμίας (6 εβδομάδων), αυτά τα ποσά και τιμολόγια θεωρούνται ως εγκεκριμένα. Για να αποφευγθούν οι αμφιβολίες, η μη χρήση της υπηρεσίας, εάν η υπηρεσία ήταν διαθέσιμη, δεν θεωρείται δικαιολογημένη αντίρρηση.
Εαν η αντίρρηση δικαιολογείται, το καταβεβλημένο ποσό θα σας επιστραφεί ή, προαιρετικά, θα σας προσφερθεί μια δυνατότητα επέκτασης των υπηρεσιών για τις οποίες πληρώσατε. Η επέκταση αυτή θα ισχύει για εκείνο το χρονικό διάστημα για το οποίο θίξατε τη δικαιολογημένη αντίρρηση.
Επίσης έχετε το δικαίωμα να μας ορίσετε μια περίοδο χάριτος πέντε εργάσιμων ημερών για την ορθή εκτέλεση. Αν η αιτία της καταγγελίας δεν έχει επιλυθεί μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου χάριτος, έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τη σύμβαση.
Ασήμαντη παρεμβολή στην υπηρεσία δεν σας δίνει το δικαίωμα καταγγελίας. Τέτοια ασήμαντη παρεμβολή σε μια επί πληρωμή υπηρεσία συμβαίνει όταν η περίοδος κατά την οποία δεν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία επί πληρωμή δεν υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες ημέρες.
Μπορείτε μόνο να αντισταθμίσετε ή να διεκδικήσετε το δικαίωμα της κράτησης βάσει της δικής σας αίτησης εναντίον μας, αν ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμα εγκατεστημένος, μη αμφισβητούμενος ή αναγνωρισμένος.

9.2 Σε περίπτωση που μια συναλλαγή αμφισβητείται έγκυρα από εσάς, η πίστωση ή η πληρωμή σε εμάς για μια τέτοια συναλλαγή μπορεί να αντιστραφεί («Αντιστροφή χρέωση»), εάν η αξίωσή σας θεωρηθεί δικαιολογημένη. Η αντιστροφή χρέωση ξεκινάει και αποφασίζεται από τον εκδότη ή το πιστωτικό ίδρυμα της σχετικής κάρτας αφού έχει γίνει η δέουσα επαλήθευση, με την οποία αναλαμβάνετε να συμμορφωθείτε. Η λίστα με κάποιους συνήθεις λόγους αντιστροφής χρέωσης περιλαμβάνει

 • μη εξουσιοδοτημένες ή ακατάλληλα εξουσιοδοτημένες συναλλαγές
 • δεν αναγνωρίζετε τη χρέωση
 • χρεωθήκατε δύο φορές ή
 • συναλλαγές που δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις παράνομες ή ύποπτες
 • καταγγελίες που υποβάλατε στον πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό με τον οποίο έχετε συμβατική σχέση.

9.3 Σε περίπτωση έγκρισης αντιστροφής χρέωσης ή αντιστροφής, θα σας επιστρέψουμε το πλήρες ποσό της ισχύουσας συνδρομής που αμφισβητείται και που θεωρείται ότι δικαιολογεί την αντιστροφή χρέωση.

9.4 Σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνείτε να παρέχετε, κατόπιν του αιτήματός μας, εύλογη βοήθεια σε σχέση με τυχόν αμφισβητούμενες συναλλαγές πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις υπηρεσίες που συνάπτονται από εμάς.

9.5 Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιχειρήσετε να κάνετε απαίτηση αντιστροφής χρέωσης. Διευκρινίζουμε περαιτέρω ότι διατηρούμε την επιλογή να μην ανανεώσουμε τη συνδρομή σας ή να μην σας δεχτούμε εκ νέου ως πελάτη εάν έχετε κάνει μία ή περισσότερες αιτήσεις για αντιστροφή χρέωση, που η εταιρεία θεωρεί ότι ήταν δόλια ή αδικαιολόγητη.

9.6 Σε περίπτωση μη πληρωμής ή υπερημερίας από εσάς, διατηρούμε το δικαίωμα να εισπράττουμε το ποσό προς το πρακτορείο και να ζητήσουμε να πληρώσετε τα έξοδα. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να εισπράττουμε τόκους υπερημερίας σε ένα ποσό που βασίζεται σε νομικές διατάξεις.

9.7 Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επιβάλλουμε τόκους υπερημερίας σε ποσό βάσει νομικών διατάξεων και/ή σε ποσό 10% ετησίως.

10. Τροποποιήσεις των ΓΟΠ

10.1 Για να επιλυθεί παράπονο σχετικά με την Υπηρεσία ή την Ιστοσελίδα, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Υποστήριξης πελατών της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα.

10.2 Εάν η εφαρμογή του άρθρου 10.1 δεν οδηγήσει σε φιλική λύση εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της καταγγελίας, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις.

10.3 Οποιαδήποτε αντιπαράθεση, αμφισβήτηση ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη σύναψη, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας ή με την παράβαση, τερματισμό ή ακυρότητά της, η οποία δεν έχει διακανονιστεί βάσει του άρθρου 10.1, διακανονίζεται οριστικά με διαιτησία.

10.4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διεξάγουν διαιτησία σύμφωνα με τους Διαδικαστικούς Κανόνες του CEDIRES (Κέντρο Επίλυσης Διαφορών), από δικαστήριο που διορίζεται από διαιτητικό δικαστήριο.

10.5 Το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από έναν διαιτητή.

10.6 Ο τόπος διαιτησίας είναι το Λονδίνο (Αγγλία), το Παρίσι (Γαλλία) ή οι Βρυξέλλες (Βέλγιο). Ωστόσο, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να οργανωθεί η διαιτησία οπουδήποτε αλλού. Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά με τον τόπο ή τη διαιτησία, ο τόπος διαιτησίας θα είναι Βρυξέλλες, Βέλγιο. Σε περίπτωση που η νομοθεσία της χώρας στην οποία έχετε τη συνήθη κατοικία σας θα σας επιτρέψει να κινήσετε τη διαδικασία στη χώρα καταγωγής σας παρά τις διατάξεις αυτών των GTC και σε περίπτωση που διαφωνείτε με την διαιτησία που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, τότε ο τόπος της διαιτησία θα είναι η πρωτεύουσα της χώρας καταγωγής σας.

10.7 Η γλώσσα της διαιτησίας είναι η γλώσσα της παρούσας συμφωνίας, δηλαδή τα Αγγλικά. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να χρησιμοποιήσουν άλλη γλώσσα κατά τη διάρκεια προφορικών ακροάσεων (ή/και γραπτών παρατηρήσεων), εφόσον συμφωνούν όλα τα μέρη και ο διαιτητής (διαιτητές).

10.8 Οι εφαρμοστέοι νομικοί κανόνες είναι εκείνοι του Lex Mercatoria (διεθνές δίκαιο των επιχειρήσεων), αλλά τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν, μετά την εμφάνιση της διαφοράς, να αποφασίσουν τη διαφορά σύμφωνα με τους κανόνες που θα εφάρμοζε οποιοδήποτε εύλογο και δίκαιο πρόσωπο ανάλογα με το τι είναι δίκαιο και / ή σύνηθες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Τα πρότυπα προστασίας που προσφέρει το Eυρωπαϊκό δίκαιο των καταναλωτών, λαμβάνονται υπόψη εν πάση περιπτώσει.

11. Διάφορα

11.1 Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά σε γραπτή μορφή, οι πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα (-ες), σε περίπτωση αγοράς των πληρωμένων υπηρεσίων και αυτών των ΓΟΠ, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς με σεβασμό για την χρήση της Ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας.

11.2 Η εγγραφή και η συνδρομή είναι προσωπικά σε εσάς. Δεν θα αναθέσετε, μεταβιβάσετε ή θα χρεώσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της εγγραφής και της συνδρομής σας.

11.3 Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να αναθέσουμε τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και έμμεσους αντιπροσώπους με τα μέρη της απόδοσης ή με ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν δημιουργεί κανένα μειονέκτημα για εσάς.

11.4 Σε περίπτωση που οι μεμονωμένες διατάξεις αυτών των ΓΟΠ ή της σύμβασης καθίστανται άκυρες ή ελλιπείς, η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των ΓΟΠ ή της σύμβασης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεαστεί. Καθόσον οι διατάξεις αυτές είναι άκυρες ή δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης, το περιεχόμενο της σύμβασης διέπεται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

11.5 Η δομή, η εγκυρότητα και η απόδοση αυτών των GTC θα διέπονται από όλες τις πλευρές του Lex Mercatoria, δηλαδή του Διεθνούς δικαίου των Επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είστε καταναλωτής και συνεπώς θα συμπεριληβθούν οι ευρωπαϊκοι νόμοι που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από GTC ή από την σύμβαση θα υπόκεινται στην προαναφερθείσα ρήτρα επίλυσης διαφορών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον υποχρεωτικό νόμο.

11.6 Όλη η αλληλογραφία όσον αφορά τις συμμετοχές ή τις συνδρομές πρέπει να απευθύνεται μόνο στο:

Dating Factory Dating Factory
Εξυπηρέτηση Πελατών
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Ελβετία

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

Το Dating Factory Δίκτυο, η Ιστοσελίδα και η Υπηρεσία παρέχονται από SAOC T/A Tyche Technologies SA, Ελβετία. Ιστοσελίδα sexo.singles. Μπορείτε να βρείτε το γραφείο μας στην διεύθυνση Place de la Gare 2, 1950 Sion, Switzerland.
(Παρακαλείσθε να απευθύνετε όλη την αλληλογραφία στην υποστήριξη πελατών. Αλληλογραφία προς την Ελβετία γραφείο θα σταλεί στο τμήμα της υποστήριξης πελατών με τις αντίστοιχες καθυστερήσεις, ή θα επιστραφεί στον αποστολέα χωρίς να την ανοίξουν.)

Αυτά τα GTC έχουν μεταφραστεί για την διευκόλυνσή σας. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ αυτής της έκδοσης και της αρχικής αγγλικής έκδοσης, ισχύει η αγγλική έκδοση.